Dekarz poszukiwany. Dlaczego warto nim zostać i jak zacząć pracować w zawodzie?

23 września '22


Bardzo często mówi się o rosnącym zapotrzebowaniu na programistów, lekarzy czy nauczycieli, ale coraz większym problemem staje się również brak fachowców takich jak dekarze. To profesja deficytowa, którą w ciągu najbliższych lat może czekać prawdziwe odrodzenie. Z początkiem września edukację rozpoczęli uczniowie szkół i klas, specjalizujących się w nauczaniu tego zawodu, a wśród tych placówek jest m.in. 25 jednostek biorących udział w projekcie Zawód Przyszłości Dekarz. Jaką ścieżką trzeba podążyć, aby stać się dekarzem i jak poszerzyć swoje kompetencje w tym zawodzie? Przygotowaliśmy przegląd możliwości dla przyszłych i obecnych dekarzy.

Na początku ubiegłego roku zawód dekarza został wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, a od września 2021 można kształcić się w zawodzie technik dekarstwa. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku1. Z danych Głównego Urzędu statystycznego z połowy 2020 roku wynika, że w tym czasie było około 20 tysięcy dekarzy w Polsce. To mniej, niż potrzebuje rynek. Zawód dekarza znalazł się na liście zawodów, będących profesjami deficytowymi w 2022 roku2. Serwis pracuj.pl3 podaje, że w roku 2022 roku najwięcej pracowników brakowało w branży medyczno-opiekuńczej oraz budowlanej, gdzie wymienieni zostali również dekarze.

Obecnie mediana zarobków dekarzy wynosi 3 449 zł netto4. Prognozuje się jednak wzrost wynagrodzenia z racji braku pracowników zaspokajających popyt na te usługi. Jest kilka dróg, które umożliwiają zostanie dekarzem, zarówno dla osób, które tuż po szkole podstawowej chciałyby wybrać ten kierunek rozwoju, jak i dla tych myślących o przebranżowieniu się. To zawód, w którym, aby być dobrym, należy śledzić zmiany w branży, dlatego nawet osoba z tytułem mistrza powinna stale dbać o poszerzanie swoich kompetencji.

Po szkole idź na dekarza

Decyzję o zostaniu dekarzem można podjąć zaraz po ukończeniu szkoły podstawowej. Kontynuacja edukacji odbywa się wtedy w szkole branżowej lub w technikum dekarskim. To klasyczna i najczęściej wybierana droga umożliwiająca wejście do zawodu. Podczas nauki w szkole szczególnie ważne jest podjęcie praktyk lub stażu w firmie zajmującej się dekarstwem, aby przyszły dekarz mógł poznać swój zawód od strony praktycznej. Trudno wyobrazić sobie wykonywanie tej pracy zza biurka, a zatem staże i praktyki są koniecznością. Jednak samo ukończenie kierunku nie daje tytułu zawodowego i kwalifikacji. Aby go otrzymać, należy zdać specjalny egzamin zawodowy organizowany przez Izbę Rzemieślniczą, dzięki któremu można zostać czeladnikiem dekarstwa. Absolwent może też podejść do egzaminu CKE, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Niestety jest niewiele szkół zawodowych, które specjalizują się w kształceniu w tej profesji, mimo że zapotrzebowanie na dekarzy rośnie. Jeśli nie uda się znaleźć szkoły, do egzaminu można również podejść po przepracowaniu 3 lat w zawodzie. W tym przypadku należy mieć udokumentowany staż pracy i można spróbować zdać bez konieczności udziału w szkoleniach czy szkołach branżowych – radzi Mariusz Długosz, mistrz dekarski i ekspert firmy Dorken Delta.

Szczeble dekarskiej kariery

Osoby, które chciałyby zacząć rozwijać się na tej ścieżce zawodowej mogą też zapisać się na specjalny kurs. Jednak wiele ofert nie umożliwia podejścia do egzaminu organizowanego przez CKE, a jedynie pozwala na otrzymanie wewnętrznego dyplomu. Warto jednak wziąć udział w kursie organizowanym przez dowolną Izbę Rzemieślniczą. Izby działają na terenie poszczególnych województw i zrzeszają cechy rzemiosł oraz spółdzielnie rzemieślnicze. Kurs w takiej organizacji pozwala na podeście do egzaminu czeladniczego i otrzymanie tytułu. Taka ścieżka jest najczęściej podejmowana przez osoby, które myślą o przebranżowieniu. Z racji tego, że rośnie popyt na pracowników w tym zawodzie, to rozwiązanie może zyskać na popularności.

Kolejnym stopniem w branżowej edukacji jest uzyskanie tytułu mistrza. Po przepracowaniu trzech lat w zawodzie od stania się czeladnikiem dekarstwa, możliwe jest przystąpienie do egzaminu realizowanego przez Ośrodki Kształcenia Dekarzy lub Cechy Rzemiosł. Do testu może też podejść osoba, która wykonywała zawód przez ponad 6 lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej i ukończyła szkołę ponadgimnazjalną albo dotychczasową ponadpodstawową. Inne przedziały czasowe stażu są wymagane dla osób, które mają już tytuły wchodzące w zakres zawodu lub ukończoną szkołę wyższą na pokrewnym kierunku. Po jego zdaniu, otrzymuje się najwyższy możliwy tytuł w zawodzie.

Dekarz — zawód stałego rozwoju

Postępujący rozwój technologii wymaga od dekarza ciągłego dostosowywania się do zmieniających się realiów oraz trendów na rynku. Dzisiaj osoby pracujące w tym zawodzie powinny znać się nawet na takich kwestiach, jak instalacja paneli fotowoltaicznych. Z powodu ciągłych zmian należy stale śledzić nowości w obszarze rozwiązań budowlanych, technicznych i produktowych. Można to robić samodzielnie, korzystając chociażby z zasobów internetu albo uczestnicząc w szkoleniach wyspecjalizowanych instytucji i firm.

Dekarz to nie tylko rzemieślnik, jego praca wymaga również podejścia kreatywnego. Musi nauczyć się wyobrażać sobie dokładnie układ elementów dachu i budować konstrukcję za pomocą własnych umiejętności manualnych i plastycznych. W takim sensie dach można potraktować jako pewien rodzaj sztuki, a dekarza jako artystę – mówi Mariusz Długosz, mistrz dekarski i ekspert firmy Dorken Delta.

Ponadto dekarz musi być osobą wszechstronną – fachowcem swojej branży, rzemieślnikiem, który jest odpowiedzialny i uważnie rozważa swoje działania. Praca na dachu wymaga też sprawności fizycznej, bo trwanie w niewygodnych pozycjach i podnoszenie materiałów jest nierozłącznym elementem codzienności w tej profesji. Dekarz musi również umieć komunikować się z innymi, gdyż działa w zespole.

Z powodu zwiększonego zapotrzebowania na dekarzy coraz więcej osób będzie skupiać się na rozwijaniu właśnie tych umiejętności oraz kształceniu się w profesji. Ministerstwo Edukacji i Nauki w lutym obwieściło, że dekarz jest aktualnie zawodem o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa5.

*   *   *

Dorken Delta jest liderem w zakresie innowacyjnych produktów i rozwiązań systemowych najwyższej jakości dla dachów skośnych oraz płaskich, aranżowanych także jako dachy zielone. Specjalizuje się w obszarze membran dachowych i elewacyjnych, a także kompleksowych akcesoriów. To przedsiębiorstwo rodzinne ze 125-letnią tradycją. Obecnie działa na skalę międzynarodową, posiadając oddziały w 11 krajach oraz licznych przedstawicieli handlowych. Na polskim rynku Dorken obecny jest od 1992 roku. Jest najchętniej wybieranym partnerem wśród sprzedawców detalicznych, handlowców, architektów i wykonawców w zakresie realizacji dachów skośnych i zielonych. Wyróżnikami Dorken Delta są innowacyjność, jakość i troska o środowisko.


1 Ministerstwo Edukacji i Nauki, 4 nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, link

2 Barometr zawodów 2022, link

3 link

4 Wynagrodzenia.pl, Ile zarabia dekarz?, link

5 Monitor Polski 2022, Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne zawsze na czasie
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
Bestsellery
Białe Ciepło® – ochrona przed ogniem, hałasem, ciepłem, zimnem i kondensacją
Otwórz się na przestrzeń
Łazienka TECE – przestrzeń dla idei, technologii i zmysłów