Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Powstał poradnik o termomodernizacji dla budynków wielorodzinnych!

25 stycznia '24
w skrócie
  1. Termomodernizacja budynków: Nowy poradnik PLGBC to klucz do efektywnej oszczędności energii.
  2. #RaportCzwartkowy: Odkryj dokumenty dotyczące architektury i samorządu, z naciskiem na poradnik Jak skutecznie modernizować budynki wielorodzinne.
  3. Uniwersalna baza wiedzy: Skrócony przewodnik obejmuje kluczowe dokumenty, praktyczne wskazówki i regulacje dotyczące termomodernizacji.
  4. Kto powinien skorzystać? Adresatami są zarządcy, samorządy, wspólnoty mieszkaniowe i wszyscy zainteresowani efektywnością energetyczną.
  5. Wyzwania modernizacji: Barierą są m.in. brak świadomości, edukacja mieszkańców i niewystarczające finansowanie. Skorzystaj z dostępnych źródeł wsparcia.
  6. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu A&B

Najczystsza energia to ta, której nigdy nie zużyliśmy. Oszczędność jest dziś argumentem, który często przemawia do ludzi bardziej, niż kwestie klimatyczne. Kwestia termomodernizacji w budownictwie potrzebowała dobrego drogowskazu, który właśnie powstał.

W ramach cyklu #RaportCzwartkowy przedstawiamy dokumenty, raporty i poradniki dotyczące architektury, miast i samorządu, które z pewnością warto nagłośnić i wypromować. W tym tygodniu przyglądamy się poradnikowi „Jak skutecznie modernizować budynki wielorodzinne. Poradnik dla zarządców nieruchomości”, który opracowali eksperci PLGBC.

Raport można pobrać na stronie projektu RetrofitHub.

Raport opracowali: dr Dorota Bartosz, Sebastian Brzoza, Maciej Drobczyk, dr Tomasz Jeleński, dr hab. Paweł Krause, Katarzyna Mateja, Agnieszka Palmowska, Łukasz Sajewicz i dr Aleksandra Specjał.

Raport opracowali: dr Dorota Bartosz, Sebastian Brzoza, Maciej Drobczyk, dr Tomasz Jeleński, dr hab. Paweł Krause, Katarzyna Mateja, Agnieszka Palmowska, Łukasz Sajewicz i dr Aleksandra Specjał

© Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

uporządkowanie wiedzy

Poradnik wydany przez PLGBC może stanowić pierwszy, a jednocześnie ostatni krok w pozyskiwaniu wiedzy o modernizacji. Zawiera bowiem nie tylko skrót najważniejszych dokumentów dotyczących obniżania emisyjności sektora budownictwa, analizę prawa budowlanego, obowiązków i możliwości zarządców budynków, ale również zasady opisania audytu energetycznego, modernizacji instalacji, wykorzystania fotowoltaiki czy instrumentów wsparcia. Osobny rozdział poświęcono tematowi, który wymaga szerszego społecznego rozpoznania — modernizacji budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru zabytków.

Przez ponad sto stron autorzy prowadzą nas krok po kroku — od pryncypiów i zasad po praktyczne wskazówki rozwiązań i implementacji technologii termomodernizacji w jednostkowych przypadkach spółdzielni mieszkaniowych. Drogowskaz, jaki tworzy ten podręcznik, może być niezwykle istotny dla zarządców, którzy otwarcie staną naprzeciw problemów związanych z termomodernizacjami.

Brak wiedzy nie powinien być argumentem przeciwko tym procesom, a w „wyścigu” termomodernizacji zwycięzcami będą mieszkańcy tych spółdzielni, których zarządcy najszybciej rozpoczną procesy adaptacji.

raport zawiera nie tylko omówienie kwestii programów czy prawa, ale również jasno omawia kierunki zmian

raport zawiera nie tylko omówienie kwestii programów czy prawa, ale również jasno omawia kierunki zmian

© Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

O powstawaniu publikacji, korzyściach z termomodernizacji i barierach, jakie stoją przed tymi procesami, opowiada Alicja Heller — Sustainability Specialist w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC


Wiktor Bochenek
: Do kogo jest adresowany podręcznik? Kto może albo nawet powinien z niego skorzystać?

Alicja Heller: Poradnik adresowany jest przede wszystkim do osób zarządzających budynkami, zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ale również samorządów i miast zarządzających mieszkalnymi zasobami komunalnymi.

W publikacji zawarte są informacje i opis działań najlepszych praktyk w zakresie modernizacji budynków mieszkalnych. Przedstawiono regulacje prawne, wytyczne i korzyści z przeprowadzanych audytów energetycznych, a także wymagania i najefektywniejsze działania w zakresie modernizacji instalacji w budynkach, łącznie z potencjałem wykorzystania OZE.

Poruszane są także techniczne aspekty modernizacji, które stanowią cenne źródło wiedzy dla wykonawców, projektantów, audytorów energetycznych i innych specjalistów.

Alicja Heller — Sustainability Specialist, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Alicja Heller — Sustainability Specialist, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

© Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC


Wiktor
: Jakie są największe wyzwania w kontekście modernizacji budynków wielorodzinnych?

Alicja: Największym wyzwaniem, z jakim mamy do czynienia w kontekście modernizacji i powodem powstania naszej publikacji, jest zwiększenie świadomości zarządców budynków, ale także i mieszkańców na temat konieczności przeprowadzania modernizacji zasobów budowlanych w Polsce. Ważne jest, aby uświadomić, że poprawa efektywności energetycznej budynku wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy budynku, którą daje nam audyt energetyczny. Wyniki audytu pozwalają na podjęcie optymalnej decyzji energetyczno-ekonomicznej.

Kolejnym wyzwaniem jest edukacja mieszkańców, którzy mają ważny głos w całym procesie decyzyjnym — modernizacja budynków to nie tylko zwiększenie efektywności energetycznej budynku, ale także poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców.

 
Wiktor
: Co stanowi największą barierę w kontekście modernizacji w Polsce?

Alicja: Głównymi barierami, które stoją na drodze do przeprowadzania kompleksowych modernizacji budynków i wzrostu wskaźnika modernizacji, są niewystarczające źródła finansowania działań modernizacyjnych. Przeprowadzenie modernizacji, zwłaszcza głębokiej, jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem i z tego powodu niezbędne jest znalezienie dotacji bądź tanich kredytów. Ważne jest, aby informacje o możliwościach wsparcia finansowego były bardziej rozpropagowywane, tak aby osoby zainteresowane miały możliwość skorzystania z nich.

Wiktor: Dziękuję za rozmowę.

Raport można pobrać na stronie projektu RetrofitHub.

 
opracował
Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE