Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zmiany nastroju architektów? Przeprowadzono badanie

25 kwietnia '24
w skrócie
  1. W badaniu "Nastroje architektów – Wiosna 2024", prowadzonym przez BCMM, zaobserwowano poprawę optymizmu wśród biur architektonicznych.
  2. Poprawa nastrojów dotyczy przede wszystkim biur zatrudniających do 3 architektów, gdzie odnotowano wzrost z 47% do 53%.
  3. Nawet w większych pracowniach zatrudniających 4 i więcej architektów zaobserwowano niewielki, lecz zauważalny wzrost optymizmu.
  4. Co do popytu na usługi architektoniczne, większość ankietowanych architektów wskazała na utrzymanie się na dotychczasowym poziomie, ale istnieje również grupa oczekująca wzrostu popytu.
  5. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu A&B

Jakie nastroje panują w środowisku działających architektów? Skomplikowana sytuacja gospodarcza, kryzysy polityczne czy zmiany prawne bezpośrednio wpływają na ich zmianę. Warto zadać pytanie, jak wyglądają one dziś.

W ramach cyklu #RaportCzwartkowy przedstawiamy dokumenty, raporty i poradniki dotyczące architektury, miast i samorządu, które z pewnością warto nagłośnić i wypromować. W tym tygodniu przyglądamy się raportowi „Nastroje architektów — Wiosna 2024. Wynik badania sondażowego kwiecień 2024 r.”, który jest cyklicznym dokumentem opracowywanym przez BCMM Badania Marketingowe.

Badanie prowadzone przez BCMM mają charakter cykliczny z podobną grupą reprezentatywną, co pozwala na śledzenie zmian nastrojów w środowisku architektonicznym. Próba wynosi 300 architektów, przede wszystkim będących członkami Izby Architektów RP. Badanie prowadzone jest metodą CATI (wywiad telefoniczny). Dobór próby jest prowadzony losowo, w oparciu o własną bazę. Jak zmieniają się nastroje architektów w kontekście rynku?

Raport dostępny jest na stronie BCMM.

wzrost optymizmu?

Względem poprzedniego badania z października 2023 roku poprawiły się wskaźniki optymistyczne sytuacji rynkowej przebadanych biur architektonicznych. Sytuację bardzo dobrą lub raczej dobrą wykazało 54,6% ankietowanych. Mniej biur architektonicznych wskazywało na sytuację bardzo złą lub raczej złą. Niewiele wzrosła też liczba osób deklarujących sytuację „ani dobrą, ani złą”. Poprawa nastrojów jest widoczna, choć to niewielki wzrost.

badanie nastrojów w ciągu ostatnich lat

badanie nastrojów w ciągu ostatnich lat

© „Nastroje architektów – wiosna 2024” firmy BCMM – badanie marketingowe sp. z o.o., kwiecień 2024 r.

w jakich biurach są największe zmiany?

W badaniu podzielono biura architektoniczne na dwie grupy — te zatrudniające do 3 architektów i te, które zatrudniają 4 i więcej architektów. W których pracowniach widać poprawę? Widoczny trend pozytywny widoczny jest przede wszystkim wśród biur zatrudniających do 3 architektów — to wzrost z 47% do 53%. W przypadku większych pracowni również nastąpił wzrost, choć jest on niemalże niewidoczny. W przypadku dużych biur nastąpił spory spadek negatywnych nastrojów — z 16% do 9%.

badanie nastrojów w zależności od wielkości biura

badanie nastrojów w zależności od wielkości biura

© „Nastroje architektów – wiosna 2024” firmy BCMM – badanie marketingowe sp. z o.o., kwiecień 2024 r.

czy zmieni się popyt?

W kolejnej części badania poruszono temat popytu na usługi architektów w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku. Przeważająca cześć ankietowanych określiła zachowanie popytu na takim samym poziomie (45,3%). Jednocześnie część ankietowanych zadeklarowała możliwy wzrost popytu (24,3%), a niewiele mniejsza uznała, że popyt spadnie (21%).

przewidywane zmiany popytu na usługi architektów

przewidywane zmiany popytu na usługi architektów

© „Nastroje architektów – wiosna 2024” firmy BCMM – badanie marketingowe sp. z o.o., kwiecień 2024 r.

Ankietowani architekci zostali również zapytani o przewidzenie wahań cen usług architektonicznych w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku. Najczęściej podawaną odpowiedzią był wzrost cen (46,7%). Drugą najczęściej wybieraną opcją było „taki sam poziom” (40%). Niewielki odsetek wskazał na prognozowany spadek cen (7%).

przewidywane zmiany cen za usługi architektów

przewidywane zmiany cen za usługi architektów

© „Nastroje architektów – wiosna 2024” firmy BCMM – badanie marketingowe sp. z o.o., kwiecień 2024 r.

mały kamyk wiedzy

Największą wartością badania przeprowadzonego przez BCMM jest jego powtarzalność — odniesienie do punktu wyjścia pozwala realnie szacować zmiany nastrojów, a te, jak pokazuje badanie, się poprawiają. Ten trend widoczny jest przede wszystkim w mniejszych przedsiębiorstwach, ale warto go podkreślić.

Raport dostępny jest na stronie BCMM.

 
opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE