Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wybory do Europarlamentu a kwestia zielonej architektury

06 czerwca '24
w skrócie
  1. Manifest na rzecz zrównoważonego budownictwa to dokument opracowany przez World Green Building Council i PLGBC, promujący zrównoważoną architekturę na szczeblu unijnym.
  2. Wybory do europarlamentu mają kluczowe znaczenie dla przyszłości zrównoważonej polityki budownictwa w Unii Europejskiej.
  3. Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech filarach: społecznym, środowiskowym i ekonomicznym, które znajdują swoje odzwierciedlenie w poszczególnych sekcjach manifestu.
  4. Manifest wskazuje osiem sekcji związanych z architekturą, obejmujących między innymi emisję gazów cieplarnianych, gospodarkę wodną oraz finansowanie zrównoważonego budownictwa.
  5. Niezbędne kroki w zrównoważonym budownictwie obejmują regulacje prawne, konkretne działania budowlane oraz zachęty do ekologicznych praktyk.
  6. Holistyczne podejście do zrównoważonego budownictwa wymaga współpracy na różnych szczeblach, by osiągnąć cele neutralności klimatycznej i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.
     
  7. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu A&B

Wybory do Parlamentu Europejskiego są tuż za rogiem, a do najbardziej palących problemów, z którymi mierzyć będą się przyszli europosłowie i europosłanki należą kwestie klimatyczne. Czym należy zająć się w pierwszej kolejności?

W ramach cyklu #RaportCzwartkowy przedstawiamy dokumenty, raporty i poradniki dotyczące architektury, miast i samorządu, które z pewnością warto nagłośnić i wypromować. W tym tygodniu przyglądamy się „Manifestowi na rzecz zrównoważonego budownictwa”, opublikowanemu dzięki staraniom World Green Building Council oraz jego sieci organizacji partnerskich, w tym PLGBC.

Materiał zawiera obszerny zestaw niezbędnych kroków w zakresie architektury zrównoważonej, których realizacja podjęta może być na szczeblu unijnym. Czas publikacji manifestu jest nieprzypadkowy, ponieważ już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca, odbędą się wybory do europarlamentu. Z tego też względu uważamy, że manifest WGBC jest dokumentem, z którym zaznajomić się powinny nie tylko osoby zaangażowane w politykę zawodowo, lecz każdy z nas, ponieważ to właśnie od naszych wyborów w nadchodzących dniach zależeć będzie kształt przyszłej polityki Unii Europejskiej.

Zrównoważone budownictwo Unia Europejska

© PLGBC

zrównoważony rozwój w ośmiu kawałkach

Wedle definicji, idea zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech filarach: społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Filary te znalazły swoje odzwierciedlenie w ośmiu powiązanych z architekturą sekcjach, które wskazane zostały przez osoby odpowiedzialne za omawiany manifest. Wydaje się, że w pewnym uogólnieniu filarowi społecznemu odpowiadają sekcje dotyczące odporności, gospodarki wodnej oraz aspektów zdrowotnych architektury. Filar środowiskowy reprezentowany jest przez kategorie omawiające działania dotyczące emisji gazów cieplarnianych, zachowania różnorodności biologicznej i gospodarki cyrkularnej, z kolei kwestie ekonomiczne zawierają się głównie w sferach dotyczących finansów oraz sprawiedliwej transformacji. Nie można jednak zapomnieć, że poszczególne kategorie przenikają się wzajemnie dlatego też na przykład działania z zakresu finansów uwzględniać muszą również aspekty środowiskowe oraz społeczne.

Cele zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju

© PLGBC

niezbędne kroki

Ważne jest, by podkreślić, że o zrównoważonym rozwoju możemy mówić w momencie, w którym realizowane są cele związane ze wszystkimi wymienionymi wyżej filarami — z tego względu autorzy i autorki manifestu każdej z ośmiu wspomnianych sekcji przyporządkowały zestawy kroków, które osoby decydenckie w Unii Europejskiej powinny podjąć, aby urzeczywistnić marzenie o prawdziwie zrównoważonej architekturze. Zostały one zgrupowane w trzy kategorie: potrzebne regulacje — dotykają aspektów prawnych; działania — przedstawiają konkretne kroki z zakresu budownictwa zrównoważonego oraz zachęty — sygnalizują problemy i potencjalne sposoby ich rozwiązania. I tak na przykład w kwestii gospodarki wodnej niezbędną regulacją prawną okazuje się włączenie do dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) kwestii związanych z monitorowaniem zużycia wody w całym cyklu życia obiektu. Działaniem potrzebnym na rzecz gospodarki cyrkularnej jest opracowanie znormalizowanego systemu paszportów produktowych, informujących o cechach takich jak żywotność produktów czy potencjalnych scenariuszy ponownego zastosowania. W sprawach związanych z finansowym aspektem rozwoju zrównoważonego autorzy i autorki omawianego manifestu zachęcają do opracowania ekologicznych w charakterze mechanizmów ubezpieczeniowych, które promować będą wznoszenie budynków o właściwościach niskoemisyjnych.

Architektura proekologiczna wybory

fot.: Danist Soh © Unsplash

szeroki horyzont

Uważna lektura manifestu pozwala uświadomić sobie jak bardzo holistyczny i wielokierunkowy jest zakres działań niezbędnych do realizacji celów zrównoważonej architektury na terenie Unii Europejskiej. Promowanie zrównoważonego budownictwa musi być dla Unii priorytetem, a wywiązywanie się z deklaracji dotyczących dążenia do neutralności klimatycznej powinno być jednym z podstawowych kryteriów, z których rozliczane są osoby pracujące w strukturach unijnych. Do zrobienia jest bardzo wiele dobitnie świadczą o tym dane statystyczne, bowiem na terenie wspólnoty budynki emitują aż 36% gazów cieplarnianych oraz generują 40% całkowitego zapotrzebowania na energię. Jednocześnie czasu jest coraz mniej, zmiany klimatyczne postępują, a zatrzymanie ich leży w naszym wspólnym interesie. Zachęcamy więc do bliższego zapoznania się z tym niezwykle ważnym dokumentem, który przyszłym politykom pracującym w strukturach unijnych posłużyć może jako drogowskaz, zaś osobom biorącym udział w nadchodzących wyborach do europarlamentu pomóc w dokonaniu właściwego, możliwie najbardziej „zielonego” wyboru.

Przeczytaj „Manifest na rzecz zrównoważonego budownictwa”

 
Przemysław Ciępka

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE