Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Co z rewitalizacją zabytkowego Parku Schöna w Sosnowcu? Minął rok od rozstrzygnięcia konkursu. Wciąż brak konkretów

19 sierpnia '21

W ubiegłym roku rozstrzygnięto konkurs na rewitalizację zabytkowego parku przy Pałacu Schöna w Sosnowcu, w którym brali udział studenci Politechniki Śląskiej. Konkurs rozstrzygnięto, wybrano najlepszą koncepcję, jednak na tym stanęły działania nakierowane na rewitalizację przestrzeni. Dlaczego działania nie mogą pójść na przód?


Rewitalizacja dotyczy zabytkowego Parku Schöna, który jest częścią zespołu pałacowo-parkowego, zlokalizowanego w północno-zachodniej części Sosnowca. Na jego terenie znajdują się dwa dziewiętnastowieczne pałace. W jednym z nich działa Muzeum Sosnowca, którego pracownicy na co dzień dbają o park. Kompleks został wybudowany w 1884 roku przez braci Schön, pracujących w branży włókienniczej. Park tworzą układy wodne, pagórki, mostki i pawilony parkowe. Wszystkie te elementy, wraz z pałacami, połączone są asfaltowymi alejkami. Niewątpliwie ten kompleks jest jednym z najważniejszych obiektów zabytkowych dla Sosnowca. Ze względu na swój wiek Park Schöna wymaga jednak remontu i nadania jego niektórym przestrzeniom nowych funkcji, dlatego w ubiegłym roku postanowiono Muzeum Sosnowca zorganizowało konkurs, który miał pomóc wyłonić najlepszą koncepcję rewitalizacyjną będącą inspiracją do powstania projektu realizacyjnego.

Park Schöna obecnie

© Stimoroll (Wikipedia)

Pałac Schöna, w którym mieści się Muzeum Sosnowca

© Stimoroll (Wikipedia)

studenci proponują koncepcje rewitalizacji

Dyrektor Muzeum Sosnowca, Paweł Dusza, zaproponował, aby wzięli w nim udział studenci architektury z Politechniki Śląskiej, uczący się m.in. pod okiem Agaty Twardoch. Zadanie polegało na opracowaniu koncepcji rewitalizacji zabytkowego parku. Szczególny nacisk postanowiono na renowację zabytkowych elementów oraz nadanie nowej funkcji terenom nieużytkowanym, kiedyś pełniącym funkcję ogródków działkowych. Do konkursu wpłynęło 36 prac. Finalnie przyznano cztery nagrody i trzy wyróżnienia. Zdaniem jury najlepszą koncepcję zaproponował Kajetan Rakoczy, która m.in. zakładała powstanie muru otwierającego się na nowe tereny, skatepark i nadrzeczne siedziska. Ponadto, proponowała rozwiązania, których oczekiwali organizatorzy konkursu. Projekt Kajetana Rakoczego można zobaczyć poniżej.

Projekt rewitalizacji Parku Schöna w Sosnowcu

wiz.: Kajetan Rakoczy 

Projekt rewitalizacji Parku Schöna w Sosnowcu

wiz.: Kajetan Rakoczy 

Projekt rewitalizacji Parku Schöna w Sosnowcu

© Kajetan Rakoczy

trudności w podjęciu dalszych działań

Po rozstrzygnięciu konkursu studenckiego temat rewitalizacji parku ucichł. Sprawą zainteresowali się radni, którzy podczas jednego z ostatnich posiedzeń Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, dopytywali dyrekcję muzeum oraz przedstawicieli Gminy Sosnowiec (która oficjalnie zarządza obiektem, ale nie jest w jego posiadaniu), co dalej z projektem.

Koncepcja to zawsze temat wyjściowy. Pomysły studentów to nie projekty do realizacji, ale propozycje wskazujące raczej kierunki dyskusji i myślenia o tej przestrzeni. Jako muzeum animujemy temat i zgłaszamy gotowość do wsparcia urzędu miejskiego, gdy przystępować będzie do rewitalizacji parku. Liczę, że to już wkrótce nastąpi, bo jest to jedyny historyczny park w Sosnowcu, który jeszcze czeka na swój moment tłumaczył radnym Paweł Dusza. (Źródło: „Gazeta Wyborcza”)

Dusza dodał, że obszar parku cały czas jest pod opieką pracowników muzeum. Zapowiedział również, że już niedługo konieczne może być przeprowadzenie prac remontowych m.in. nawierzchni alejek.

Z kolei Anna Jedynak, pełnomocniczka prezydenta Sosnowca, przekonywała, że miasto poważnie traktuje projekt rewitalizacji zabytkowego parku Schoena. A radny Paweł Wojtusiak dodał, że jeśli powstanie ostateczny projekt budowlany, miasto będzie starało się o pozyskanie dotacji na jego realizację. Sugerował również, że w opracowaniu projektu mogliby pomóc pracownicy parku.

Paweł Dusza tłumaczy, że w związku z tym, że park wraz z pałacami są w prywatnych rękach, wszelkie działania ingerujące w obecny stan obiektów są utrudnione.

Ten sam problem pojawia się, gdy w pałacu mamy uroczystości, na których jest sporo gości. Zwracamy uwagę, ale to nie zawsze pomaga. Jestem za ograniczeniem ruchu na terenie parku do niezbędnego minimum komentował Paweł Dusza. (Źródło: „Gazeta Wyborcza”)

oprac.: Katarzyna Domagała

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE