SARP Oddział Rzeszów

"Prezes oddziału w kadencji 2019–2023: Piotr Rzeźwicki
Rzeszowski oddział SARP jest częścią ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich — organizacji zrzeszającej architektów pragnących promować architekturę, zainteresowanych najwyższymi standardami wykonywania zawodu architekta, a także działaniem na rzecz otaczającej przestrzeni. Oddział SARP w Rzeszowie jest miejscem, które od lat integruje środowisko architektów oraz osoby zainteresowane architekturą i urbanistyką.

Stowarzyszenie Architektów Polskich posiada już ponad 135 lat tradycji. Jego początki sięgają inicjatywy budowniczych i inżynierów tworzących Krakowskie Towarzystwo Techniczne (od 1877 r.) oraz późniejszej aktywności architektów w ramach Warszawskiego Towarzystwa Popierania Handlu i Przemysłu (od 1899 r.). Kontynuacją tych starań stała się samodzielna Delegacja Architektów Polskich utworzona w 1908 roku po Międzynarodowym Kongresie Architektów w Wiedniu.

Podstawę działania SARP stanowi statut stowarzyszenia, który definiuje cele, a także sposób organizacji. Do najważniejszych zadań SARP należą: dbałość o jakość architektury i środowiska, tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu i zawodu architekta.

SARP realizuje te cele między innymi poprzez publiczne zabieranie głosu w sprawach dotyczących przestrzeni, edukację architektoniczną czy organizację konkursów architektonicznych w oparciu o przejrzyste procedury."

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE