PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Hasłem przewodnim firmy Schöck jest „Postaw na niezawodność”

06 grudnia '21

Hasłem przewodnim firmy Schöck jest „Postaw na niezawodność”

Niezawodność produktow, niezawodność terminów dostaw, czyli to wszystko, co jest najważniejsze dla naszego klienta, tego dużego, jak i każdego indywidualnego. Domeną firmy SCHÖCK Sp. z o.o. są konstrukcyjne elementy nośne, ktore jednocześnie pełnią rolę elementow izolacyjnych.

Schöck Dorn

Schöck Dorn

© Schöck

Schöck Isokorb® – izolowanie na najwyższym poziomie

Mostki cieplne powstające przy wspornikowych elementach konstrukcji są częstą przyczyną zwiększonej utraty ciepła, tworzenia się wilgoci na ścianach czy zagrzybień. Nośne elementy termoizolacyjne firmy SCHÖCK Sp. z o.o. to najwyższy poziom technologiczny minimalizacji mostków cieplnych.

Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb®

© Schöck

Schöck Dorn – dylatacje konstrukcji przy użyciu trzpieni na siły poprzeczne firmy Schöck

Niezależnie od tego, czy chodzi o płyty betonowe w budynkach czy o mury oporowe w garażach podziemnych, przeniesienie sił poprzecznych w szczelinach dylatacyjnych wymaga najczęściej niemałych nakładów finansowych i czasowych. W zwykłych przypadkach należy przewidzieć zastosowanie wsporników i łożysk ślizgowych. Nakład czasu i pracy niezbędny do realizacji takich rozwiązań jest jednak zawsze duży.

Schöck Dorn

Schöck Dorn

© Schöck

Schöck Tronsole® – skuteczna izolacja akustyczna ma kolor niebieski

Spokój należy do elementarnych potrzeb człowieka. W czasach pełnych gorączkowego pośpiechu i hałasu ludzie coraz bardziej pragną spokoju. Z tego powodu izolacja akustyczna w budynkach nie jest żadnym luksusem, lecz pilną koniecznością. W szczególności na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych projektanci powinni tej właśnie kwestii poświęcić więcej uwagi. Powód tego jest prosty — hałas w tym miejscu jest częstym źródłem sporów w naszej codzienności.

Schöck Tronsole

Schöck Tronsole

© Schöck

Schöck Isolink® – niezawodna izolacja termiczna

Będąc „Certyfikowanym komponentem domu pasywnego” Isolink® firmy SCHÖCK Sp. z o.o. zapewnia niezawodną izolację termiczną betonowych izolowanych ścian warstwowych, redukując tym samym mostki termiczne do minimum. Energooszczędny charakter Isolink® wynika ze znacznie niższej przewodności cieplnej materiału kompozytowego z włókna szklanego Schöck Combar® w porównaniu do stali. W ten sposób Isolink® spełnia zapewnia izolację cieplną ścian zgodną z obowiązującymi normami.

Więcej informacji na stronie firmy SCHÖCK Sp. z o.o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE