Sonia Szydłowska

Urodzona w 1998 roku, pochodząca z Kolonowskiego (małej miejscowości na Śląsku), studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Architektura Wnętrz. W roku 2020 studentka Hochschule Düsseldorf w Niemczech na kierunku Architektury w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+. W swoich projektach szczególną uwagę poświęca analizie podjętego problemu, a wykształcenie plastyczne sprawia, iż przestrzeń postrzega i traktuje jako najszersze spektrum doświadczania i odczuwania. Jej pasją jest zarówno rysunek, jak i malarstwo.

okno zamknie się za 5