Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wkrótce ruszy przebudowa parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego

25 czerwca '21

Zarząd Zieleni w Warszawie wkrótce wybierze wykonawcę przebudowy Parku Akcji „Burza”. Zielona przestrzeń wokół Kopca Powstania Warszawskiego, usypanego po wojnie z gruzów stolicy, ma zostać uporządkowana i zagospodarowana zgodnie z rangą tego miejsca.

projekt z konkursu

wizualizacja parku

fot. Archigrest, topoScape / ZZW

Prace związane z przygotowaniem do remontu przestrzeni rozpoczęto w 2018 roku. Wtedy to miasto przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i oczekiwań warszawiaków wobec tego terenu. Przedmiotem debat były przede wszystkim formy godnego upamiętnienia Powstania Warszawskiego, kształt zieleni i potrzeby zróżnicowanych grup użytkowników parku. Na podstawie wniosków z konsultacji opracowano wytyczne konkursowe. Najlepszy okazał się projekt pracowni topoScape i Archigrest. Jury doceniło „konsekwentną narrację historyczną nawiązującą do tożsamości miejsca z poszanowaniem zasobów przyrodniczych, szczególną dbałość o oprawę placu przy wejściu na Kopiec Powstania Warszawskiego, dbałość o zarządzanie krajobrazem, rozwiązania realizujące potrzeby społeczne w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz zastosowanie form architektonicznych budujących nastrój miejsca”.

drugie życie ruin

wizualizacja parku

fot. Archigrest, topoScape / ZZW

W zmodernizowanym parku wokół Kopca powstaną nawiązujące do historii miejsca instalacje. Wyeksponowane zostaną gruzy przedwojennej Warszawy, a na szczycie kopca pojawi się platforma widokowa. Na szczyt kopca prowadzić będzie ścieżka historyczna. W konstrukcjach wykorzystany zostanie autentyczny gruz wydobyty m.in. w trakcie przebudowy samego kopca, jak i współczesny powojenny. Ruiny zostaną wyeksponowane w strefie wejściowej oraz wzdłuż schodów. Ekspozycja przyjmie formę szeregu lapidariów, którym towarzyszyć będą tablice edukacyjne.

miejsce dla dzikości

wizualizacja parku

fot. Archigrest, topoScape / ZZW

Przez lata wokół kopca wykształciła się spontanicznie rosnąca, ciekawa zieleń, o której opowiadać będzie odrębna ścieżka edukacyjna. Zieleń zostanie uporządkowana tylko w wybranych miejscach, tak aby częściowo wydzielić zupełnie dzikie strefy, w których przyroda będzie rozwijać się sama. Dodatkowo planowane są nasadzenia 450 drzew parkowych i 8,5 tysiąca leśnych sadzonek. Pojawią się budki dla ptaków i nietoperzy. Na powstałych w tym miejscu antropogenicznych siedliskach przez ostatnich 40 lat rozwinął się na drodze naturalnej sukcesji nietypowy las. Dodatkowo występujące tu gruzy są dziś częścią przyrody i schronieniem dla dziko żyjących zwierząt.

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE