computer zapisz w ulubionych

Zielona rewolucja w centrum Warszawy. Marszałkowska będzie bulwarem

Kacper Kępiński
10 marca '21

To jedna z najważniejszych urbanistycznie inwestycji dla centrum Warszawy. Główna śródmiejska arteria ma zmienić się w zielony bulwar. Właśnie ruszył przetarg na projekt wykonawczy Zielonej Marszałkowskiej.

Uczłowieczanie Warszawy

fot. ZDM Warszawa

Warszawskie arterie w śródmieściu to w dużej mierze obraz urbanistycznej rozpaczy. Wielkie i przeskalowane „miejskie autostrady”, ze szczątkową infrastrukturą rowerową i wybetonowanymi torowiskami tramwajowymi na środku. Piesi stłoczeni na wąskich chodnikach i jeszcze węższych przystankach, pozbawieni możliwości swobodnego przejścia między stronami ulicy. Drogi są tak szerokie, że często niemożliwe jest ich pokonanie w jednym cyklu świateł na przejściach dla pieszych. Jeden z takich, przypominający pas startowy traktów, już wkrótce ma diametralnie zmienić oblicze. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie właśnie ogłosił przetarg na projekt wykonawczy przebudowy dwóch odcinków ul. Marszałkowskiej. Projekt ma bazować na koncepcji „Zielonej Marszałkowskiej”, opracowanej na drodze konsultacji społecznych.

fot. ZDM Warszawa

Nowe Centrum Warszawy to program, którego celem jest przekształcenie ścisłego śródmieścia Warszawy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną. Pierwsze efekty tych prac już widać. Przebudowę przeszła al. Jana Pawła II, gdzie pojawiły się nowe, równe chodniki, droga dla rowerów i szpalery drzew. Piesi zyskali też naziemne przejścia dla pieszych na rondzie Czterdziestolatka. Rozpoczęła się przebudowa tzw. placu Pięciu Rogów u zbiegu Chmielnej, Kruczej i Zgody. Teraz czas na Marszałkowską

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Dwa odcinki na początek

fot. Zarząd Zieleni M. St. Warszawy

Ogłoszony przetarg obejmuje dwa odcinki Marszałkowskiej: od pl. Konstytucji do ul. Nowogrodzkiej i od ul. Królewskiej do placu Bankowego. Oba zostaną zaprojektowane w oparciu o koncepcję „Zielonej Marszałkowskiej” przygotowaną przez Zarząd Zieleni i skonsultowaną z mieszkańcami. Zakłada ona wprowadzenie w przestrzeni ulicy znacznie więcej zieleni. Pojawi się ona m.in. w pasie dzielącym pomiędzy jezdniami a torowiskiem. Projekt będzie przewidywał w tym miejscu nasadzenia drzew (tam, gdzie to możliwe) oraz krzewów i żywopłotów. Jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zaś na prawym pasie wyznaczone zostanie parkowanie. Pomiędzy tymi odcinkami pozostaje wyspa w postaci Ronda Dmowskiego. Tam trwają już prace nad wprowadzeniem naziemnych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Niestety przez lata dyskusji i zmian w projekcie, przejścia znacząco oddaliły się od płyty Ronda i sam węzeł komunikacyjny pozostanie w dużej mierze niedostępny dla pieszych z poziomu jezdni.

Nowe standardy dla przestrzeni publicznych

fot. ZDM Warszawa

Marszałkowska ma stać się bardziej dostępna przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Zostanie wyznaczona wydzielona od chodnika droga rowerowa po obu stronach jezdni.  Dla pieszych powstaną dodatkowe przejścia przy Żurawiej i Wilczej. Przewidziana jest też rezerwa pod nową zebrę na Osi Saskiej. Przebudowane zostaną również przystanki tramwajowe, a sygnalizacja na całej ulicy będzie ustawiona na priorytet dla komunikacji zbiorowej. W ramach projektu powstać mają szczegółowe i jednolite wytyczne dla lokalizacji ogródków gastronomicznych oraz stref, w których dopuszczone będzie usytuowanie reklam. Chodniki zostaną podzielone na strefy funkcjonalne – z czytelnym głównym ciągiem pieszym i dodatkową strefą przeznaczoną m.in. na ogródki.

fot. ZDM Warszawa

Projektant wybrany w przetargu będzie miał rok na przygotowanie szczegółowego projektu wykonawczego. Taki harmonogram ma pozwolić na rozpoczęcie przebudowy jeszcze w 2022 roku.

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

okno zamknie się za 5

Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural