Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zmarł profesor Zbigniew Karol Zuziak

12 kwietnia '23

Środę rozpoczynamy smutną wiadomością — zmarł profesor Zbigniew Karol Zuziak, architekt, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, profesor uczelniany, członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, autor licznych publikacji naukowych.

Zbigniew Karol Zuziak urodził się w 1944 roku, uczył się i studiował w Krakowie, gdzie w 1968 roku ukończył studia na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Na PK obronił także pracę doktorską „Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego związane z rozwojem turystyki motorowej (w nawiązaniu do zagospodarowania przestrzennego ziem górskich)” (1976) wykonaną pod kierunkiem Zbigniewa Wzorka. W 2000 roku na Wydziale Architektury PK na podstawie rozprawy „Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej” oraz dorobku naukowego otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka specjalność — planowanie przestrzenne i urbanistyka.

W 2009 roku Zbigniew Karol Zuziak został profesorem nadzwyczajnym Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (Instytut Projektowania Miast i Regionów), był także profesorem zwyczajnym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych.

Profesor był członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i przewodniczącym Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Komisja Urbanistyki i Architektury).

Profesor Zuziak był autorem licznych prac badawczych i publikacji naukowych m.in. „Plany i projekty dla obszarów metropolitalnych: między podejściem selektywnym i strukturalnym” (2005), „Materia architektury miasta”, „Planning and designing for sustainable development of a historic city: the case study of Krakow” (2006), „Nowa przestrzeń zamieszkiwania”, „Ekologiczne definiowanie urbanistyki” (2007), „Rewitalizacja miast i teoria urbanistyki”, „Planowanie przestrzenne i marketing metropolitalny” (2012), „Strategic Metropolitan Projects. Examples from Hamburg, Potsdam and Berlin” (2013), „The Idea of the City and Planning Theories” (2015), „The Notion of Order and The Spatial Logic of a New Polis: Three Approaches to the Problem of Rationality in the Contemporary Philosophy of Urbanism” (2016), „Konstrukcje urbanistyczne a planowanie metropolitalne, (Urban structures and metropolitan planning)” (2017).

Podczas swojej działalności naukowej był promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac naukowych, doktorskich i habilitacyjnych oraz brał udział w licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych m.in. Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.

 
oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE