Gierbienis + Poklewski

Pracownia projektowa Gierbienis + Poklewski została założona w 2016 r. przez architektów Marcina Gierbienisa i Damiana Poklewskiego- Koziełł. Od momentu powstania pracownia ma na swoim koncie wiele nagród w polskich i międzynarodowych konkursach architektonicznym m.in. w konkursach YAC na projekt The Pinocchio Children’s library w Collodi i kaplicy w Rwandzie. Za swój najważniejszy projekt uznają budynek edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni, który aktualnie jest w trakcie realizacji.

Motywem przewodnim pracowni jest architektura samowystarczalna, zrównoważona energetycznie, bezpieczna dla ludzi i środowiska, w którym żyjemy i pięknie wpisująca się w otaczający nas krajobraz.

Architekci podkreślają przywiązanie do proekologicznych wartości, jak również rolę natury w projektowaniu. Często wykorzystują w procesie oprojektowym założenia biofilii. Zsady te są szczególnie ważne na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie kontakt ze środowiskiem naturalnym został w dużej mierze utracony lub przyroda jest wprowadzana w krajobraz miejski w sposób nieplanowany i lekkomyślny. Architektura biofiliczna staje się dziś odpowiedzią na problemy współczesnego człowieka. Korzyści płynące z jego stosowania są tym ważniejsze, że zauważalny jest zanik kontaktu człowieka z naturą.

Jak twierdzą głównym celem działalności architektów powinno być zawsze osiągnięcie nie tylko spełniającego swoją funkcję budynku, ale także poprawa kondycji psychofizycznej odbiorcy oraz stworzenie odpowiednich, przyjaznych warunków życia z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE