Szymon Opania

Dr hab. inż. arch. Szymon Opania, prof. PŚ —  architekt, urbanista, profesor Politechniki Śląskiej. Specjalista w zakresie procesów rewitalizacji miast i projektowania urbanistycznego. Autor i/lub współautor: monografii, publikacji naukowych, projektów urbanistycznych, lokalnych i gminnych programów rewitalizacji. Laureat nagród i wyróżnień za działalność projektową, naukową i dydaktyczną. Członek zwycięskiego zespołu studentów architektury Politechniki Śląskiej w ogólnopolskim konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie koncepcji Placu Władysława Reymonta w Złotoryi.

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta