Architektura kościołów i świątyń autorstwa Espen Surnevik as w Norwegii

Architektura kościołów i świątyń autorstwa Espen Surnevik as w Norwegii

Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Architektura kościołów i świątyń

Współczesne kościoły i świątynie, które wyróżniają się na tle pozostałych obiektów sakralnych, stanowią tematykę niniejszej części portalu.

czym są kościoły i świątynie

To miejsca kultu religijnego służące odprawianiu ceremonii religijnych, praktykowaniu wiary i eksponowaniu dzieł sztuki stanowiących obiekty adoracji przez wiernych, w tym takich o charakterze moralizatorskim i dydaktycznym, nawiązujących tematyką do treści dygestu danej wiary — na przykład, w przypadku kościołów rzymskokatolickich, witraży i rzeźb odnoszących się do Biblii.

architektura kościołów i świątyń

Architektura obiektów sakralnych, takich jak kościoły i świątynie, ewoluowała na przestrzeni dziejów. Wprawdzie ogólny schemat budowy zostaje zachowany i niektóre elementy aranżacji wnętrza pozostają niezmienione od wieków, to jednak zaobserwować daje się trend przejawiający się w porzucaniu przepychu na rzecz ascetycznej i minimalistycznej formy, w myśl reguły mniej znaczy więcej. Jej właśnie zdawali się hołdować autorzy projektów kościołów w Zakricie czy Våler. Ostatni z przywołanych z jednej strony nawiązuje do kanonu (zwyczaju budowania na planie krzyża), z drugiej — aspiruje do wtopienia się w krajobraz, co jest znakiem czasów współczesnych. Tym sposobem łączy tradycję z nowoczesnością.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE