Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Jak rozwija się dziś zrównoważone budownictwo?

16 czerwca '23
w skrócie
  1. W cyklu #RaportCZwartkowy omawiamy tegoroczną edycję raportu o certyfikatach.
  2. Znacząco wzrasta udział certyfikowanych budynków przede wszystkim biurowych, jak i przemysłowych.
  3. Certyfikat ZIELONY DOM odnosi pierwsze sukcesy w Polsce.
  4. Najpopularniejszym certyfikatem wciąż pozostaje BREEAM.
  5. Najważniejsze co powinniśmy robić, to edukować o wartości zrównoważonego budownictwa.
  6. Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu A&B

Certyfikacja budynków pod kątem rozwiązań zrównoważonego rozwoju budzi różne skojarzenia, a jak wygląda od strony danych? O tym, które certyfikaty są w Polsce najpopularniejsze i przy jakich budynkach je stosujemy, opowiada nam raport przygotowany przez PLGBC.

W tym tygodniu przyglądamy się publikacji „Zrównoważone certyfikowane budynki 2023” opracowanej przez PLGBC, która powstaje jako coroczny raport dotyczący certyfikacji w Polsce. Z raportu dowiadujemy się między innymi tego, że powierzchnia budynków certyfikowanych w systemach wielokryterialnych przekroczyła 36 milionów metrów kwadratowych, a najczęściej wybieranym certyfikatem jest BREEAM. Wyczytamy także, że znacząco wzrasta udział certyfikowanych budynków biurowych i przemysłowych. Z raportu dowiemy się również o dynamice zmian w przyznawaniu certyfikatów, gdzie plasuje się Polska na tle innych krajów w regionie i dlaczego w ogóle warto myśleć o certyfikacji.

Raport dostępny jest na stronie PLGBC.

tyle wynosi powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów w Polsce

tyle wynosi powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów w Polsce

© PLGBC

O wprowadzeniu elementów zrównoważonego rozwoju, wnioskach z raportu i dalszych kierunkach rozwoju opowiada współautor raportu i specjalista ds. projektów — Dawid Franke

Wiktor Bochenek: Co zmieniło się od zeszłorocznego raportu? Gdzie obserwujemy wzrost certyfikacji, a gdzie stagnację?

Dawid Franke: Względem poprzedniego raportu przybyło ponad 7,7 mln metrów kwadratowych powierzchni certyfikowanych, co stanowi wzrost o około 27% w skali roku. Największy przyrost powierzchni odnotowaliśmy w systemie BREEAM, który zaskakująco wynosił prawie 7,5 mln metrów kwadratowych. W systemach takich jak GBS, LEED, czy WEEL można również zauważyć wzrost powierzchni, jednak jest on już mniej spektakularny. Na uwagę zasługuje autorski certyfikat PLGBC ZIELONY DOM, który pomimo niedawnego debiutu uzyskał już 1,6% udziału rynku.

W przypadku systemów HQE i DGNB od kilku lat nie obserwujemy nowych certyfikatów. Sytuacja ciekawiej wygląda, jeżeli porównamy certyfikowanie według branż. Pierwszy raz powierzchnie obiektów przemysłowych i logistycznych mają największy udział certyfikowanych powierzchni, które obecnie stanowią niemal 45% udziału rynku. Konsekwencją tego był znaczący spadek, bo aż o ponad 16%, udziału powierzchni obiektów biurowych, które przez wiele lat były liderem tego zestawienia. Od kilku lat obserwujemy również spadek powierzchni udziału powierzchni handlowych, który wynosi średnio 3% w skali roku.

najpopularniejszym certyfikatem jest BREEAM

najpopularniejszym certyfikatem jest BREEAM

© PLGBC

 
Wiktor
: Jak sytuacja gospodarcza i kryzys energetyczny wpłynęły na kwestie certyfikacji?

Dawid: Uważam, że obecnie jest zbyt wcześnie, aby wyciągnąć konkretne wnioski. Większość systemów wymaga rozpoczęcia procesu certyfikacji dla nowych budynków już na etapie planowania inwestycji, z których znaczna część została zaplanowana dużo wcześniej. W związku z tym, skutki zmiany sytuacji gospodarczej mogą być zauważalne najwcześniej w przyszłym roku, a być może nawet za kilka lat. Warto jednak zauważyć, że w 2022 roku zaobserwowaliśmy znaczny wzrost liczby ocen w ramach systemu WELL Health-Safety Rating™, który może być spowodowany pandemią COVID-19, jak również stosunkowo łatwym i nisko kosztowym procesem certyfikacji.

najczęściej certyfikowane obiekty to przede wszystkim biura i budynki przemysłowe

najczęściej certyfikowane obiekty to przede wszystkim biura i budynki przemysłowe

© PLGBC


Wiktor
: Powoli rozpędza się również wspomniany certyfikat autorstwa PLGBC — ZIELONY DOM. Czym różni się od innych certyfikatów i jaki jest jego cel?

Dawid: Tak, certyfikat ZIELONY DOM zyskuje coraz większe zainteresowanie, a obecnie łącznie 27 budynków mieszkalnych posiada już precertyfikacje. Certyfikacja wielokryterialna ZIELONY DOM stanowi narzędzie oceny, które wskazuje, na jakim poziomie inwestycja mieszkaniowa wpisuje się w zrównoważone budownictwo. Dzięki temu świadomy klient otrzymuje wiarygodne informacje, czy dana inwestycja spełnia najbardziej ambitne cele zielonego budownictwa. Trudno krótko wskazać wszystkie różnice pomiędzy ZIELONYM DOMEM a innymi certyfikacjami, ponieważ każda z nich bazuje na wielu kryteriach, które często się od siebie różnią, w szczególności ich zakresem. Jednak w kontekście polskiego rynku certyfikacji, ZIELONY DOM wyróżnia się tym, że jest przeznaczony wyłącznie dla inwestycji mieszkaniowych, a jego uzyskanie jest równoznaczne z niskim zużyciem energii, zastosowaniem wysokiej jakości materiałów i poszanowaniem środowiska naturalnego.

najwięcej budynków certyfikowanych powstaje na mazowszu

najwięcej budynków certyfikowanych powstaje na mazowszu

© PLGBC

 
Wiktor
: Dlaczego kwestie zrównoważonego budownictwa budzą dziś skrajne, bardzo często negatywne emocje? Co robić, by przekonać ludzi do zrównoważonego budownictwa?

Dawid: Zrównoważone budownictwo często kojarzone jest z większymi nakładami inwestycyjnymi w porównaniu do tradycyjnego budownictwa i nie można ukryć, że tak często jest. Uważam, że to właśnie jest główną przeszkodą, z jaką zmagają się inicjatywy zrównoważonego budownictwa, które mają wiele zalet i powinny stać się standardem.

Obecnie obserwujemy gwałtowny wzrost nośników energii, który w pewnym stopniu wymusza na nas stosowanie energooszczędnych rozwiązań. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi właśnie zrównoważone budownictwo, które w perspektywie kilku lub kilkunastu lat może być korzystne finansowo dla użytkowników. Priorytetem jest obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych, na przykład poprzez zapewnienie wysokiej izolacyjności przegród zewnętrznych budynku oraz zastosowanie wysokowydajnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz systemy automatyzacji zarządzania budynkiem.

Warto również pamiętać o innych kluczowych celach zrównoważonego budownictwa, takich jak ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym cyklu życia i zapewnienie komfortu oraz zdrowia użytkowników. Dlatego uważam, że najlepszym sposobem na zachęcenie do stosowania zrównoważonego budownictwa jest zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, ponieważ to, co ono oferuje, wciąż jest niedoceniane.

Wiktor: Dziękuję za rozmowę.

Raport dostępny jest na stronie PLGBC.

Jak wygląda dzisiaj kwestia certyfikacji budynków?

raport dostępny jest na stronie PLGBC

© PLGBC

rozmawiał i opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE