Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Czy BIM zrewolucjonizował pracę projektantów?

12 października '23

„Jestem przekonany, że rewolucja BIM-owska, z którą mamy do czynienia, będzie miała skutki porównywalne do rewolucji CAD—owskiej” mówił w wywiadzie z Bartoszem Haduchem Artur Jasiński. Czy ta rewolucja naprawdę już przyszła, czy jeszcze chwilę na nią poczekamy?

W ramach cyklu #RaportCzwartkowy przedstawiamy dokumenty, raporty i poradniki dotyczące architektury, miast i samorządu, które z pewnością warto nagłośnić i wypromować. W tym tygodniu przyglądamy się raportowi „BIM i cyfrowe narzędzia pracy wśród projektantów” opracowanemu przez Iwonę Piekunk—Mantiuk (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej) oraz Piotra Trusiewicza (BIM Ally). Raport został wydany pod patronatem medialny A&B.

Raport dostępny jest na stronie BIM Ally.

kogo zapytano w raporcie?

W ramach opracowywania raportu badacze i badaczki przeprowadzili ankietę skierowaną do projektantów i architektów. Na przełomie maja i czerwca br. 111 ankietowanych wzięło udział w badaniu przeprowadzonego metodą CAWI (badanie internetowe). Jak kształtowała się grupa przebadanych?

Prawie połowa ankietowanych pracowała w mikrofirmach (1-9 pracowników) za to ćwierć badanych pracowała w dużych firmach i korporacjach (250 i więcej pracowników). Pozostałą część badanych stanowili pracownicy firm o wielkości odpowiednio 10-50 i 51-249 pracowników.

wielkość firm, w których pracują ankietowani

wielkość firm, w których pracują ankietowani

© BIM Ally

Wśród ankietowanych ponad połowa pracowała w firmie istniejącej dłużej niż 10 lat. Następna grupa to osoby pracujące w firmie istniejącej od 5 do 10 lat. Pozostałe firmy były już znacznie młodsze — istniały od 2 do 5 lat, a część działała jeszcze krócej, bo w okresie do dwóch lat od przeprowadzenia badania.

jak długo firma funkcjonuje na rynku?

jak długo firma funkcjonuje na rynku?

© BIM Ally

W ankiecie badani wskazywali przede wszystkim na pracę przy budownictwie kubaturowym, ale wysoki odsetek uzyskało również budownictwo przemysłowe i konstrukcje. Przeważająca większość ankietowanych pracuje w biurach projektowych, generalnym wykonawcy czy przy konsultacji technicznej.

jaką działalnością zajmują się ankietowani

jaką działalnością zajmują się ankietowani

© BIM Ally

kto i dlaczego korzysta z BIM?

77,47% respondentów wskazało, że korzysta z technologii BIM. Porównując ten wynik z badaniami Autodesk, widoczny jest wzrost od roku 2015, kiedy tylko 25% respondentów deklarowało korzystanie z systemów BIM. Spośród badanych 16,22% wskazało na chęci wdrażania systemu BIM w najbliższych latach. Tylko 6,31% mówi o tym, że nie zamierza korzystać z systemu.

pytanie o wykorzystanie BIM w firmach ankietowanych

pytanie o wykorzystanie BIM w firmach ankietowanych

© BIM Ally

Ankietowanych zapytano również, dlaczego zdecydowali się na wdrożenie tej technologii. Badani wymieniali przede wszystkim: zwiększanie wydajności pracy, możliwość poprawy jakości projektów i ułatwienie koordynacji międzybranżowej.

pytanie, co skłoniło do wdrożenia technologii BIM

pytanie, co skłoniło do wdrożenia technologii BIM

© BIM Ally

Badacze i badaczki zapytali również o motywy wdrożenia technologii BIM, które podzielono na wielkość przedsiębiorstw. To uwydatniło zupełnie inne motywacje, kierujące danymi zespołami projektowymi.

motywacje do wdrożenia technologii BIM

motywacje do wdrożenia technologii BIM

© BIM Ally

Zapytano również o bariery, które blokują przed ewentualnym skorzystaniem z systemu BIM. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią był brak wiedzy i umiejętności dot. technologii BIM, wysokie koszty wdrożenia, a także brak zainteresowania ze strony inwestorów.

Podobnie jak w przypadku motywacji, odpowiedzi podzielono ze względu na wielkość przedsiębiorstw — co uwydatniło bariery dla średnich i dużych firm (brak wiedzy i wsparcia ze strony legislacji), a także dla mikro i małych przedsiębiorstw (wysokie koszty wdrożenia i małe brak wiedzy).

bariery dla wykorzystania systemu BIM

bariery dla wykorzystania systemu BIM

© BIM Ally

Raport dostępny jest na stronie BIM Ally.

O powstawaniu dokumentu, największych szanasach i barierach w popularyzacji technologii BIM odpowiada jeden z autorów raportu — Piotr Trusiewicz

Wiktor Bochenek: Co jest najważniejszym wnioskiem z Państwa raportu?

Piotr Trusiewicz: Myślę, że najważniejszym wnioskiem z raportu jest fakt, że BIM tak naprawdę już na stałe wkradł się w codzienną pracę projektantów. Co istotne wkradł się głównie nie dlatego, że inwestorzy tego wymagają, ale przez czynniki poprawiające efektywność pracy oraz jej efektów. Ponadto warto zaznaczyć, że BIM już nie jest rewolucją. To technologia, z której korzysta już ponad ¾ polskich projektantów, a prawie połowa z nich korzysta z niej od ponad 5 lat.

Wiktor: Jakie są dziś największe problemy z implementacją systemu BIM i jego popularyzacją?

Piotr: Problemy z samą implementacją powoli już są minimalizowane — powstaje coraz więcej firm zajmujących się wdrożeniami, jest coraz więcej szkoleń zarówno stacjonarnych, jak i w formie zdalnej. Dostępnych też jest coraz więcej materiałów i opracowań dostarczanych przez specjalistów z branży. Małym wyzwaniem jest wciąż budżet — przede wszystkim na samo oprogramowanie, ale i czas, jaki trzeba poświęcić na szkolenie. Co do popularyzacji, to nasz raport jasno mówi, że największym problemem jest brak odpowiedniej wiedzy wszystkich uczestników łańcucha wartości procesu inwestycyjnobudowlanego, szczególnie w kontekście korzyści rozwiązań BIMowych.

Wiktor: Obok informacji o popularyzacji istotna jest również wiedza o tym, nad czym autorzy technologii muszą popracować — co należy do tych elementów?

Piotr: W mojej ocenie, największym wyzwaniem w branży budowlanej wciąż pozostaje interoperacyjność — szczególnie w kontekście spójności danych i ich wymiany. Wprowadzenie klasyfikacji CCI, o które zabiega organizacja buildingSMART nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie pozwoli między innymi na utrzymanie spójnej klasyfikacji wśród wszystkich uczestników projektu. To z kolei umożliwi sprawniejsze wykorzystywanie otwartych standardów takich jak IFC. Dlatego też uważam, że autorzy technologii powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa aspekty — jeden to wspieranie interoperacyjności, a drugi to większa elastyczność.

Wiktor: Dlaczego warto zwrócić uwagę na technologię BIM?

Piotr: Na ten temat można napisać niejedną książkę, szczególnie w kontekście korzyści, jakie płyną z implementacji BIM. Najważniejsze jednak to zdać sobie sprawę, że model BIM to nie jest tylko model 3D, który możemy obracać we wszystkie strony, czy wstawiać jako wizualizację w dowolne miejsce na świecie. Model BIM to przede wszystkim dane, które pozostaną w nim przez cały cykl życia obiektu budowlanego. A dane te nie tylko pozwalają sprawnie projektować i wykrywać potencjalne kolizje, ale także zarządzać efektywnością energetyczną budynku.

Wiktor: Dziękuję za rozmowę.

     

Raport dostępny jest na stronie BIM Ally.

opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE