Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

IDEA 2+2 – projekt domu jednorodzinnego

12 grudnia '21
Dane techniczne
Nazwa: „2+2”
Kategoria: Dom jednorodzinny
Autorka: Beata Kobiałko
Uczelnia:
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Promotor pracy:

dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska

Praca zgłoszona na konkurs studencki im. Haliny Skibniewskiej – ZDROWY DOM

 

Projekt zrodził się z rozważań dotyczących tego, jakie warunki należy stworzyć przeciętnej rodzinie 2+2 z uwzględnieniem potrzeb i elastyczności współczesnego miejsca zamieszkania. Ponadto w obecnych czasach oczekuje się od architektury oraz inwestycji rozwiązań: ekonomicznych, ergonomicznych, ekologicznych i energooszczędnych. Po przeanalizowaniu tych założeń zaczęłam pracować nad projektem domu, który spełniałby te warunki

zagospodarowanie
działki

zagospodarowanie działki

© Beata Kobiałko

idea 2+2+1
założenie liczby użytkowników

W projekcie został przyjęty wzorzec rodziny 4-osobowej, jako model dla której jest projektowany dom. Modularność obiektu, układ parterowy budynku, czytelny podział na strefy funkcjonalne umożliwia łatwą modyfikację funkcjonalną. Natomiast modułowy układ rzutu zapewnia elastyczność budynku i umożliwia jego rozbudowę. Koncepcja „Zdrowego Domu” zakłada powierzchnię oraz liczbę pokoi dostosowaną dla rodziny opartej na założeniu dwoje rodziców oraz dziecko z możliwością powiększenia tej rodziny o jeszcze jedno dziecko lub zapewnienia miejsca seniorowi — babci lub dziadkowi, który wymaga opieki, i który na pewnym etapie życia może wprowadzić się do tego domu. Dom ten dzięki parterowemu układowi zapewnia łatwe poruszanie się wszystkim jego mieszkańcom niezależnie od ich wieku. Jeśli rodzina utrzyma zasadę 2+2, dodatkowy pokój może zostać wykorzystany, jako pracownia, siłownia lub pokój dla gości. Podział i koncepcja przestrzeni zapewnia indywidualne pokoje dla każdego przy jednoczesnym przemyślanym układzie pomieszczeń wspólnych.

przestrzeń
zaprojektowana jest w taki sposób, żeby strefa centralna domu zachęcała domowników do przebywania razem

przestrzeń zaprojektowana jest w taki sposób, żeby strefa centralna domu zachęcała domowników do przebywania razem

© Beata Kobiałko

idea 4E
rozwiązania ekologiczne, ekonomiczne, energooszczędne i ergonomiczne

W projekcie ważnym aspektem było znalezienie rozwiązań, które pozwalają na zrealizowanie stosunkowo taniej i opłacalnej inwestycji poprzez opracowanie optymalnych rozwiązań, zastosowaniu dobrych, ale tanich materiałów oraz systemów OZE. Jednym z nich jest pompa ciepła, która w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi umieszczonymi na najbardziej nasłonecznionej części domu ma tworzyć system zeroenergetyczny. Kubatura domu, jest zaprojektowana w taki sposób, żeby gromadzić jak największą ilość ciepła z promieni słonecznych. Umiejscowienie oranżerii na południowo-zachodniej części obiektu, dodatkowo stanowi punkt, w którym ciepło najbardziej się gromadzi i rozprzestrzenia po całym budynku. Biała elewacja i dach są dobrym rozwiązaniem, które pozwala na przeciwdziałanie przegrzaniu się domu.

schemat rozwiązań
energooszczędnych

schemat rozwiązań energooszczędnych

© Beata Kobiałko

W projekcie jest przewidziana instalacja zbiornika na wodę deszczową, co pozwala na zmniejszenie wykorzystania wody z sieci wodociągowej, przy jednoczesnym wykorzystaniu wody opadowej, co ma wpływ przede wszystkim na ochronę środowiska. Przestrzeń zaprojektowana jest w taki sposób, żeby strefa centralna domu zachęcała domowników do przebywania razem. Jest to „serce domu”, to rozwiązanie kładzie nacisk na to, jak istotne jest przebywanie z innymi ludźmi. Strefa prywatna — pokoje indywidualne, sypialnie z łazienką, pozwala na zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkańców związanych z terytorialnością i prywatnością. Założenia projektu przedstawia tabela poniżej.

ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE

 • ochrona środowiska poprzez gospodarkę wodą — wkopany w ziemi zbiornik na co najmniej dwa metry sześcienne wody opadowej,
 • odnawialne źródła energii – ogniwa fotowoltaiczne oraz pompa ciepła,
 • usytuowanie domu na działce tak, aby zoptymalizować wykorzystanie działania słońca,
 • biały dach i elewacje — pozwalają na obniżanie temperatury budynku przy wysokich temperaturach latem,
 • ogród zimowy — rozwiązanie w formie przeszklonego atrium,
 • zielony ogród,
 • atestowane materiały budowlane, które mogą być poddane recyklingowi.

zastosowanie dobrych
ale tanich materiałów oraz systemów OZE

zastosowanie dobrych ale tanich materiałów oraz systemów OZE

 © Beata Kobiałko

ROZWIĄZANIA EKONOMICZNE

 • optymalizacja działań inwestycyjnych na wszystkich etapach życia budynku, od planowania, poprzez programowanie, projektowanie, realizację, użytkowanie, modyfikowanie i modernizowanie aż do zużycia, rozbiórki i recyklingu,
 • optymalna powierzchnia domu,
 • odpowiedni dobór konstrukcji, materiałów i instalacji,
 • odnawialne źródła energii — ogniwa fotowoltaiczne oraz pompa ciepła.

elewacje
i przekroje

elewacje i przekroje

© Beata Kobiałko

ROZWIĄZANIA ERGONOMICZNE

 • określenie potrzeb użytkowników na etapie planowania inwestycji,
 • uwzględnienie właściwych pomieszczeń ich powiązań funkcjonalnych i powierzchni na etapie programowania,
 • projekt uwzględniający zasady ergonomii dla wszystkich użytkowników w każdym wieku,
 • elastyczność użytkowania przestrzeni — zmienność, modyfikowanie i modernizowanie,
 • wytworzenie właściwego mikroklimatu w budynku dzięki właściwemu usytuowaniu względem stron świata oraz wprowadzeniu ogrodu zimowego.

czytelny podział na
strefy funkcjonalne

czytelny podział na strefy funkcjonalne

© Beata Kobiałko

ROZWIĄZANIA ENERGOOSZCZĘDNE

 • instalacje związane z pozyskiwaniem energii odnawialnej — pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne,
 • pozyskiwanie wody opadowej,
 • ocieplenie domu — ochrona przed niskimi i wysokimi temperaturami zewnętrznymi,
 • wprowadzenie ogrodu zimowego jako buforu cieplnego. 

przewidzianainstalacja zbiornika na wodę deszczową, co pozwala na zmniejszenie wykorzystania wody z sieci wodociągowej

przewidziana instalacja zbiornika na wodę deszczową, co pozwala na zmniejszenie wykorzystania wody z sieci wodociągowej

 © Beata Kobiałko

Beata Kobiałko


Ilustracje: © Autorka

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie
IGP Melted Metal - nowy wymiar powierzchni metalicznych
INSPIRACJE