NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców

24 września '19

Zachęcamy do udziału w konkursie PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców. Konkurs skierowany jest do osób, które poświęciły swoje badawcze prace dyplomowe, magisterskie lub doktorskie, szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

Skrót PUM oznacza powierzchnię użytkową mieszkalną. Jest to parametr liczbowy — suma powierzchni użytkowej, mierzonej po wewnętrznym obrysie ścian mieszkania. Będąc ważną składową analizy chłonności, PUM staje się kartą przetargową w większości komercyjnych inwestycji mieszkaniowych. Inwestorzy chętnie wybierają działki, na których da się realizować budynki z jak największą liczbą mieszkań, dzięki czemu PUM osiedla jest jak najwyższy. Wskaźnik defniuje również cenę działki przeznaczonej pod mieszkaniówkę.

Jednak architektura mieszkaniowa to nie tylko metry kwadratowe i płynące z nich zyski. Jak zmierzyć jakość architektoniczną, urbanistyczną i społeczną osiedla? Jakie inne kryteria decydują o tym, że w danym miejscu po prostu dobrze się mieszka? Jak zagwarantować zrównoważony rozwój osiedli i budynków, a wraz z nim — całych społeczności?

Organizatorzy konkursu zwracają się z tymi pytaniami do młodych badaczy i badaczek, absolwentów i absolwentek studiów magisterskich i doktoranckich, którzy poświęcili swoje teoretyczne prace dyplomowe szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

jeśli:

  • badałeś wpływ konkretnych rozwiązań architektonicznych na sposób korzystania z przestrzeni lub budowania więzi sąsiedzkich,
  • analizowałaś modele fnansowania mieszkalnictwa dostępnego w Polsce i za granicą,
  • zbadałeś zróżnicowanie społecznoprzestrzenne miasta,
  • pisałaś o gentryfkacji lub degradacji osiedli mieszkaniowych,
  • prześledziłeś historię mieszkalnictwa społecznego,
  • przewidziałaś kierunki rozwoju i innowacje na rynku mieszkaniowym,
  • w inny sposób próbowałeś zmierzyć badawczo Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców…

…podziel się wynikami swojej pracy, zgłaszając ją do konkursu PFRN na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny mieszkalnictwa, PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie lub doktorskie z szeroko rozumianego zakresu mieszkalnictwa, cechujące się badawczym charakterem. Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów wszystkich kierunków: zarówno technicznych, humanistycznych, jak i artystycznych, m.in. socjologii, studiów miejskich, architektury i urbanistyki, gospodarki przestrzennej, ekonomii, kulturoznawstwa, flozofi, zarządzania itd.

plakat

© archiwum organizatorów

Konkurs adresujemy do studentów i absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy obronili dyplom w okresie między 1 stycznia 20169 października 2019 roku.

jury

Konkurs organizowany jest przez PFR Nieruchomości we współpracy z partnerami — Fundacją PFR i Wydawnictwem Fundacji Bęc Zmiana. Kapituła składa się z interdyscyplinarnego zespołu naukowczyń i naukowców zajmujących się architekturą, urbanistyką, socjologią, studiami miejskimi, ekonomią, antropologią kulturową. Są wśród nich: Zbigniew Maćków, profesor Marek Bryx, Waldemar Siemiński, prezeska Fundacji Bęc Zmiana Bogna Świątkowska, Karolina TulkowskaSłyk, Agata Twardoch, doradczyni zarządu PFRN Joanna Erbel oraz prezes zarządu PFRN Mirosław Barszcz.

Najlepsza praca otrzyma nagrodę pieniężną i zostanie przeznaczona do publikacji, w pełni sfnansowanej przez Organizatora. Pula nagród wynosi 7000 PLN, a laureat konkursu otrzyma minimum 4000 PLN.

harmonogram

21 maja 2019 r. — ogłoszenie konkursu
21 maja – 18 września 2019 r. — wnoszenie pytań
18 września 2019 r. — publikacja FAQ
9 października 2019 r. — termin zgłaszania prac
październik – listopad 2019 r. — obrady kapituły
do 30 listopada — ogłoszenie laureata

Więcej informacji na stronie internetowej organizatorów.

 

Informacje od organizatorów

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE