Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Bielsku-Białej

rozstrzygnięcie konkursu

maj 2021

organizator

SARP Oddział Bielsko-Biała

lokalizacja

Bielsko-Biała

opis

27 maja 2021 roku na oficjalnej stronie SARP Oddział Bielsko-Biała członkowie jury ogłosili wyniki studialnego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Bielsku-Białej.

Konkurs organizował bielski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie urzędu miejskiego. Jego celem było wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

Obszar wskazany w konkursie obejmował 30 hektarów wokół terenów kolejowych wraz z zabytkowym dworcem. Głównym wyzwaniem stojącym przed projektantami było wykreowanie nowej wizji miejsca, będącego częściowo poprzemysłowym fragmentem przedmieścia i terenów kolejowych wymagających rewitalizacji, a w części ważnym fragmentem centrum Bielska-Białej.

Do konkursu zakwalifikowało się 51 uczestników. Wymogi formalne spełniło 10 prac projektowych. Sąd konkursowy zdecydował, aby nie przyznawać pierwszej nagrody.

Nagrodzone projekty mają posłużyć do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Finalnie przyznano dwie drugie nagrody, trzecią nagrodę oraz dwa wyróżnienia.

Nagrodzone projekty mają posłużyć do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II Nagroda (ex aequo)

Lobo-pracownia architektoniczna Michał Kościelny, Martyna Kotulek, Zuzanna Wojciech, Aleksandra Targiel, Jakub Jopek

II Nagroda (ex aequo)

Michał Stangel, Tomasz Bradecki, Michał Beim, Anna Czapla, Katarina Kędrak

III Nagroda

Jakub Botwina, Stanisław Botwina

Wyróżnienie

KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski; Architekt Sebastian Kulik

Wyróżnienie

KRYJAK Biuro Projektów Marcin Kryjak

Głos został już oddany

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Stal COR-TEN®. Naturalne piękno
Okna, drzwi – trendy 2022