Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda w Warszawie

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2021

organizator

Urząd m.st. Warszawy

lokalizacja

Warszawa

opis
24 listopada br. poznaliśmy wyniki dwuetapowego, nieograniczonego konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Miasto po raz pierwszy zastosowało taki tryb. W pierwszym etapie uczestnicy złożyli 23 opracowania studialne, do drugiego etapu zaproszono sześć zespołów, które miały rozwinąć swoje propozycje po uwzględnieniu uwag ekspertów. Ostatecznie uczestnicy złożyli pięć prac konkursowych.
 
Jury konkursowe pod przewodnictwem Marleny Happach, architektki miasta i dyrektorki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w składzie: Michał Olszewski (zastępca Prezydenta m.st. Warszawy), Jan Maciej Chmielewski (Towarzystwo Urbanistów Polskich), Tamás Dombi (Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym), Sławomir Gzell (sędzia OW Stowarzyszenia Architektów Polskich), Elżbieta Jóźwik (dzielnica Śródmieście, Urząd m.st. Warszawy), Stanisław Kosewski (sędzia społeczny z Rady Osiedla Centrum), Michał Krasucki (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków), Łukasz Puchalski (Zarząd Dróg Miejskich), Anna Stasiewicz (Zarząd Terenów Publicznych), Michał Tatjewski (sędzia referent OW Stowarzyszenia Architektów Polskich), Wojciech Wagner (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego) i Monika Wróbel (architektka) przyznało cztery nagrody i jedno wyróżnienie.
 
I Nagrodę przyznano propozycji autorstwa RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa, a II Nagrodę koncepcji JAZ+ARCHITEKCI. Dwie równorzędne III Nagrody otrzymały projekty zespołu Patryk Gwiazda, Dawid JaroszPrzemysław Tymoszuk oraz pracowni JUVENES - PROJEKT. Wyróżnienie przyznano koncepcji S&P ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU.

I Nagroda

RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

II Nagroda

JAZ+ARCHITEKCI

III Nagroda (ex aequo)

Patryk Gwiazda, Dawid Jarosz i Przemysław Tymoszuk

III Nagroda (ex aequo)

JUVENES - PROJEKT

Wyróżnienie

S&P ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE