Wyniki konkursu architektonicznego na Środowiskowy Dom Samopomocy na Żoliborzu w Warszawie

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2021

organizator

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Żoliborz

lokalizacja

Warszawa

opis

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy rozstrzygnął konkurs na projekt nowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Izabelli na Żoliborzu.

Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji architektonicznej budynku z funkcją mieszkalno-usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Konkurs miał charakter jednoetapowy, w którym składanie prac nie było poprzedzone obowiązkiem złożenia opracowań studialnych przez uczestników.

Prace konkursowe były oceniane na podstawie:

 • funkcjonalności rozwiązań zaproponowanej koncepcji architektonicznej, z uwzględnieniem dostosowania do użytkowania przyszłych obiektów przez osoby o szczególnych potrzebach,
 • atrakcyjności i estetyki architektonicznej i urbanistycznej obiektu wraz z zaproponowanym zagospodarowaniem jego otoczenia,
 • uwarunkowania finansowego realizacji,
 • zastosowanie technologii energooszczędnych i proekologicznych.

Do konkursu na koncepcję Środowiskowego Domu Samopomocy zgłoszono 5 projektów, które oceniał Sąd Konkursowy w składzie:

 • Dorota Bagińska – SARP, przewodnicząca Sądu konkursowego
 • Wojciech Wagner – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Zastępca Przewodniczącej Sądu konkursowego,
 • Andrzej Jurkiewicz – SARP, sędzia referent,
 • Piotr Czarnecki – SARP,
 • Tomasz Pactwa – dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
 • Alicja Tyc-Żardecka – naczelniczka Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz,
 • Donata Rapacka – radna Dzielnicy Żoliborz,
 • Monika Kurowska – radna Dzielnicy Żoliborz.

Obowiązki sekretarza Sądu Konkursowego pełniła (bez prawa głosu) Justyna Błaszkiewicz (główna specjalistka w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Żoliborz).

Sąd Konkursowy postanowił przyznać Pierwszą Nagrodę w wysokości 25 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki pracowni EMA STUDIO z Warszawy (ocena 80 punktów na 100 możliwych).

Drugą Nagrodę w wysokości 15 tys. zł otrzymała pracownia MISA Marcin Szulc z Warszawy (75 punktów), a Trzecią Nagrodę wynoszącą 10 tys. zł przyznano pracowni Agnieszka Starzyk Studio Architektury (65 punktów).

Nowy budynek Środowiskowego Domu Samopomocy autorstwa EMA STUDIO przeznaczony ma być dla 30 osób z chorobami psychicznymi oraz kolejnych 30 z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami sprzężonymi. Zatrudnienie znajdzie w nim łącznie 14 terapeutów, dyrektor, 2 osoby w kadrach i księgowości oraz 2 pracowników gospodarczych. W placówce przewiduje się również możliwość odbywania praktyk studenckich i zawodowych oraz współpracę z wolontariuszami.

Ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną będzie prowadzić zajęcia dla trzech grup wiekowych w wieku od 6 do 18 roku życia. Pomieścić ma 40 uczestników oraz 6 osób personelu.

II Nagroda

MISA Marcin Szulc

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE