Wyniki konkursu na projekt zespołu budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie

rozstrzygnięcie konkursu

maj 2022

organizator

Sąd Apelacyjny i Województwo Mazowieckie

lokalizacja

Warszawa

opis

13 maja poznaliśmy wyniki ograniczonego, jednoetapowego konkursu realizacyjnego SARP nr 1013 na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku dla potrzeb Sądu
Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których
Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”.

Konkurs oranizowował Sąd Apelacyjny w Warszawie i Województwo Mazowieckie, a prowadziło go Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Celem konkursu było zaprojektowanie dwóch osobnych budynków: dla potrzeb Sądu oraz Sejmiku Województwa i Agencji Rozwoju Mazowsza na działce przy skrzyżowaniu ul. Świętojerskiej i Telakowskiej nieopodal Nowego Miasta, sąsiadującej z Gmachem Sądu znajdującego się przy placu Krasińskich. Kolorsytka i podział elewacji nowych budynków miały nawiązywać do gmachu Sądu. 

Zgłoszone projekty oceniał ośmioosobowy Sąd Konkursowy w składzie:

 • Jacek Lenart — sędzia konkursowy SARP Oddział Szczecin, przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP,
 • Jacek Krych — sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Katowice
 • Jerzy Grochulski — sędzia konkursowy, sędzia konkursowy Oddział Warszawski SARP,
 • Malwina Łazęcka-Malińska — Sąd Apelacyjny w Warszawie,
 • Grzegorz Chruściel — Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 • Beata Waś — prezeska Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
 • Urszula Sławińska — główna specjalistka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
 • Agnieszka Klimczak — kierowniczka Wydziału ds. Realizacji Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Funkcję sekretarza konkursu pełnił Marek Szeniawski – sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawa, architekt krajobrazu.

Prace konkursowe były oceniane na podstawie:

 • atrakcyjności proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 35%,
 • rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych projektowanych budynków – 35%,
 • ekonomicznych rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w projektowanych budynkach – 20%,
 • maksymalnego planowanego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy
  konkursowej – 10%.

Sąd Konkursowy przyznał następujące nagrody:

I Nagrodę w wysokości 50 tys. zł brutto oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymał Projekt Praga.

II Nagrodę w wysokości 30 tys. zł brutto otrzymał zespół projektowy w składzie: Wojciech Młynarczyk Architekt i TPF.

III Nagrodę w wysokości 20 tys. zł brutto otrzymała inicjatywa projektowa.

Pozaregulaminowe Wyróżnienie honorowe przyznano pracowni P2PA.

Wszystkie nagrodzone prace można zobaczyć poniżej.

I Nagroda

Projekt Praga

II Nagroda

Wojciech Młynarczyk Architekt, TPF

III Nagroda

inicjatywa projektowa

Wyróżnienie honorowe

P2PA

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE