Wyniki konkursu na projekt przebudowy placu Juliusza Kossaka w Krakowie

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2021

organizator

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków

lokalizacja

Kraków

opis

26 listopada br. poznaliśmy wyniki ograniczonego, jednoetapowego, realizacyjnego i długo wyczekiwanego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji przebudowy placu Juliusza Kossaka w Krakowie z elementami studialnymi przebudowy terenów wokół Dworku Kossakówka oraz Plant przy ul. Retoryka. Zgodnie z założeniami konkursu organizowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z krakowskim oddziałem SARP plac stanowić ma reprezentacyjną, atrakcyjną przestrzeń publiczną, zieloną enklawę i wnętrze urbanistyczne położone w sąsiedztwie rodzinnego domu rodziny Kossaków. Miejsce, które obecnie mimo kluczowej lokalizacji jest parkingiem, według planu w 80 procentach stanowić będzie powierzchnię biologicznie czynną.

Sąd konkursowy pod przewodnictwem Marcina Bratańca, (SARP Oddział Kraków) w składzie: Katarzyna KozieńKornecka (SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent), Dorota Rudawa (SARP Oddział Warszawa), Witold Zieliński (Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP), Łukasz Pawlik (Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie), Tomasz Daros (Przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto), Maria Anna Potocka (Dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie), Mikołaj Kornecki (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie), Barbara Każmirowicz (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie), Paweł Wieczorek (SARP Oddział Kraków, zastępca Sędziego konkursowego) i Katarzyna Rajss‑Kałużna (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, zastępca Sędziego konkursowego) spośród zgłoszonych 11 prac konkursowych wybrał dwie (przyznając pierwszą i trzecią nagrodę) i zdecydował o zmianie wysokości nagród. Funkcję asystenta Sędziego Referenta pełnił Marek Bystroń (SARP Oddział Kraków), a Sekretarza organizacyjnego konkursu Benita Strzałka (SARP Oddział Kraków).

I Nagrodę zdobyła propozycja zespołu ngo + pasierbiński, a III Nagrodę projekt zgłoszony przez Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio 4SPACE.

I Nagroda

ngo + pasierbiński

III Nagroda

Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE