Wyniki konkursu „Przestrzenie Miejskie” w Łodzi

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2022

organizator

Biuro Architekta Miasta Łodzi

lokalizacja

Łódź

opis
25 listopada br. poznaliśmy wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Przestrzenie Miejskie” organizowanego przez Biuro Architekta Miasta Łodzi we współpracy z Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.
 
Jego celem, jak podkreślali organizatorzy, ma być poprawa jakości przestrzeni publicznych, a co za tym idzie — jakości życia, zamieszkania i korzystania z centrum Łodzi.
 
Zadaniem, przed jakim stanęli uczestnicy, było stworzenie propozycji poprawy jakości wybranych obszarów miejskich poprzez wykreowanie unikalnych i multifunkcjonalnych przestrzeni publicznych z uwzględnieniem między innymi historycznego charakteru Łodzi i rozwiązań zapobiegających występowaniu zjawiska miejskich wysp ciepła. Zgłoszenia przyjmowane były w trzech kategoriach dla trzech miejskich lokalizacji: kategoria I: park kieszonkowy (dla działki przy skrzyżowaniu ulic A. Struga-Wólczańska), kategoria II: podwórko miejskie (dla podwórka przy ulicy Piotrkowskiej 113), kategoria III: zielone ściany przy przebiciach wewnątrzkwartałowych (dla przebicia między ulicami S. Moniuszki i J. Tuwima wraz z podwórkiem znajdującym się przy ulicy Piotrkowskiej 86 i między ulicami R. Traugutta, J. Tuwima, J. Kilińskiego i H. Sienkiewicza).
 
Sąd konkursowy pod przewodnictwem Marka Janiaka (Architekta Miasta Łodzi) w składzie: Beata Konieczniak (Zastępczyni Przewodniczącego, Zastępczyni Dyrektora Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi), Marek Lisiak (Sędzia Referent, Główny Specjalista w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi), Magdalena Talar-Wiśniewska (Dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi), Małgorzata Kasprowicz (Dyrektorka Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi), Natalia Olszewska (p.o. Kierownika Oddziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi), Aleksandra Stępień (Łódzka Wojewódzka Konserwatorka Zabytków), Anna Wierzbicka (Dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi), Małgorzata Kryzińska (Dyrektorka Zarządu Zieleni Miejskiej), Paweł Jendrachowicz (reprezentant Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, bez prawa głosu), Adriana Cieślak-Arkuszewska (Towarzystwo Urbanistów Polskich), prof. Marek Pabich (Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej), prof. Marek Sak (nauczyciel akademicki ASP w Łodzi), Marta Mucha (Sekretarz, Główna Specjalistka w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi), Łukasz Kolasa (Sekretarz, Podinspektor w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi) przyznał łącznie siedem nagród. Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP i Łódzki Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich odmówiły powołania do jury swoich reprezentatów.
 
W kategorii I przyznano pierwszą nagrodę (dla Rafała Stemporowskiego ze Szczecina) i dwie trzecie nagrody (dla duetu Natalia Dembińska i Franciszek Brzeziński z Łodzi i Weroniki Skwary i Julii Resiak ze Strawczyna), w kategorii II z kolei przyznano dwie drugie nagrody (dla zespołu w składzie: Julia Nikodem, Paulina Konsek, Bartosz Plaza ze Strzebinia oraz dla Marcina Sztajerowskiego z łódzkiej pracowni Staam Architekt) i dwie trzecie nagrody (dla zespołu w składzie: Milena Stefaniuk, Adam Szebesczyk i Adrianna Ślebocka z Łodzi oraz duetu Marta Mocek i Katarzyna Mocek z Zalbków). W kategorii III nagród nie przyznano.
 
Zgodnie z regulaminem, wypłacenie uczestnikom nagród pieniężnych oznacza nabycie przez organizatora nagrodzonych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych i przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych do prac konkursowych.

I Nagroda w kategorii I: park kieszonkowy

Rafał Stemporowski

III Nagroda w kategorii I: park kieszonkowy

Natalia Dembińska, Franciszek Brzeziński

III Nagroda w kategorii I: park kieszonkowy

Weronika Skwara, Julia Resiak

II Nagroda w kategorii II: podwórko miejskie

Marcin Sztajerowski, Staam Architekt

II Nagroda w kategorii II: podwórko miejskie

Julia Nikodem, Paulina Konsek, Bartosz Plaza

III Nagroda w kategorii II: podwórko miejskie

Marta Mocek, Katarzyna Mocek

III Nagroda w kategorii II: podwórko miejskie

Milena Stefaniuk, Adam Szebesczyk, Adrianna Ślebocka

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE