I Nagroda — SSC Architekci

Wyniki konkursu na projekt Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Sękocinie

I Nagroda
25 000 zł
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

projekt
SSC Architekci

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE