III Nagroda w kategorii Przestrzeń Publiczna — X-Project | EXPERTS GROUP

XXXII edycja konkursu „Piękny Wrocław”

III Nagroda w kategorii Przestrzeń Publiczna

Rewitalizacja parku im. Lesława Węgrzynowskiego

Pracownie

X-Project, EXPERTS GROUP

Inwestor

Gmina Wrocław — Zarząd Zieleni Miejskiej

Wykonawca

ATTIS Tomasz Obrzut

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE