III Nagroda w kategorii Przestrzeń Publiczna — X-Project | EXPERTS GROUP

XXXII edycja konkursu „Piękny Wrocław”

III Nagroda w kategorii Przestrzeń Publiczna

Rewitalizacja parku im. Lesława Węgrzynowskiego

Pracownie

X-Project, EXPERTS GROUP

Inwestor

Gmina Wrocław — Zarząd Zieleni Miejskiej

Wykonawca

ATTIS Tomasz Obrzut

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE