Wyróżnienie — Klaudia Stępniewska

Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Lublin na najlepszą pracę dyplomową

Wyróżnienie

autorka
Klaudia Stępniewska

praca
„Rekonstrukcja wałów średniowiecznego grodziska w Guciowie (Roztocze Środkowe)
na podstawie danych pomiarowych LiDAR”

promotor
dr Piotr Demczuk

UMCS w Lublinie,
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, kierunek: Geoinformatyka


opinia jury

Celem wyróżnionej pracy jest odtworzenie przebiegu wałów obronnych oraz opracowania modelu przestrzennego 3D słabo dotychczas rozpoznanego, wczesnośredniowiecznego grodziska, znajdującego się w Guciowie na Roztoczu Środkowym, przy wykorzystaniu danych LiDAR oraz oprogramowania z rodziny GIS.
Praca charakteryzuje się przejrzystą metodą pracy, bardzo wysoką wartość merytoryczną oraz dużą samodzielnością autora. W pracy zawarto znakomity opis przyrodniczy oraz bardzo trafne spostrzeżenia dotyczące ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych. Część podsumowująca zawiera odkrywcze wnioski dotyczące zasięgu grodziska, odmienne od tych,
które są zawarte w literaturze naukowej.

Głos został już oddany

okno zamknie się za 5

Be a Gamechanger With QuadCore® by Kingspan
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
TRENDY [2022] - Modna łazienka
TRENDY [2022] - Modna łazienka