Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zaniedbana łódzka ulica zmieni się w zielony woonerf! W pracach nad projektem brali udział mieszkańcy

21 lipca '21

Ruszyły prace rewitalizacyjne odcinka ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na Starym Polesiu w Łodzi, który w 2022 roku ma stać się przyjaznym mieszkańcom zielonym woonerfem. To kolejny projekt rewitalizacyjny w łódzkiej przestrzeni miejskiej, gdzie główną rolę odgrywa zieleń. Tym razem koncepcja przebudowy była szczegółowo konsultowana z mieszkańcami, co niewątpliwie dodaje jej wartości. Co konkretnie zakłada projekt?

Kolejny obszar w przestrzeni miejskiej w Łodzi jest rewitalizowany i zazieleniany. Tym razem chodzi o odcinek ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich ulokowany na tzw. Starym Polesiu w dzielnicy Polesie. Zgodnie z zapowiedziami władz, ma on zamienić się w pełen zieleni woonerf, czyli przestrzeń miejską dedykowaną zarówno pieszym, rowerzystom, jak i kierowcom, wzbogaconą o zieleń i małą architekturę.

więcej zieleni!

Co konkretnie zakładają prace rewitalizacyjne? Przede wszystkim uzupełnienie istniejącego już drzewostanu, by ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich stała się zieloną, spokojną aleją. Obecnie ożywiają ją głównie okazałe kasztanowce niewiele poza nimi. Przestrzeń wymaga też gruntownego remontu, choćby wymiany nawierzchni czy wodociągów.

Obszar objęty rewitalizacją. Obecnie realizowany jest tam pierwszy etap prac

© UM Łódź

Samorząd łódzki zapowiedział, że po raz kolejny stawia na zieleń. Zamierza dosadzić jeszcze dziewięć nowych kasztanowców czerwonych, które bardzo dobrze sprawdzają się w przestrzeniach miejskich. Na przebudowanym odcinku pojawią się również krzewy i byliny podobnie, jak w innych rewitalizowanych przestrzeniach miasta.

Przyzwyczailiśmy się już, że Stare Polesie stało się Zielonym Polesiem. Sukcesywnie dążymy do tego, by tę ideę, zaakceptowaną i pokochaną nie tylko przez okolicznych mieszkańców, ale przez wszystkich łodzian, dalej wdrażać w życie mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

rewitalizacja z aktywnym udziałem mieszkańców

Na podkreślenie zasługuje fakt, że projekt rewitalizacyjny ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich konsultowany był z mieszkańcami Łodzi, którzy zaproponowali najbardziej odpowiadające im rozwiązania. Okazało się, że zależy im na tym, aby teren stał się bardziej zielony, lepiej zorganizowany, z większą przestrzenią dla pieszych. Władze przekonują, że wszystkie te założenia zostały w projekcie uwzględnione.

Pojawią się tu szerokie, dwumetrowe chodniki, które jedynie przy drzewach będą się zwężały, tak by zapewnić dobre warunki do ich wegetacji. Nie zabraknie również małej architektury, czyli ławek, stojaków na rowery czy koszy na śmieci. Dodatkowo, przy kamienicy z numerem 9 zbudujemy zdój uliczny przekonuje Hanna Zdanowska.

Obecnie trwa pierwszy etap prac, czyli wymiana wodociągów. Następnie, z kostki betonowej, układana ma być nowa nawierzchnia na ulicy i chodnikach. Miejsca parkingowe zostaną wyłożone kostką granitową. Jeśli mowa o parkingu, na rewitalizowanym odcinku ma powstać 17 miejsc postojowych. Pojawi się też nowe oświetlenie.

Rewitalizacja odcinka ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich odbywa się w ramach inwestycji ,,Przebudowa ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. 6-go Sierpnia w Łodzi”. Za projekt odpowiedzialny jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zgodnie z zapowiedziami ZIM prace powinny zakończyć się w lutym 2022 roku, a ich całkowity koszt wynieść ok. 3,2 mln zł.

Łódź idzie ścieżką Paryża?

W ostatnich miesiącach łódzki samorząd podejmuje coraz więcej działań zazieleniania miasta. Niedawno pisaliśmy choćby o projekcie sadzenia 20 tys. drzew wzdłuż dwupasmówek czy rewitalizacjach otwartych przestrzeni, gdzie dużą rolę odgrywać będzie roślinność, w tym rewitalizacja Starego Rynku. Teraz spływają informacje o zazielenianiu kolejnych ulic. Te inicjatywy zasługują na poparcie, szczególnie w dobie kryzysu klimatycznego i tendencji do „odświeżania” i „unowocześniania” polskich miast poprzez ich betonowanie, czego wyjątkowo trafnym przykładem jest głośna rewitalizacja skweru w Janowie Podlaskim.

Czy Łódź obiera podobną strategię, jak w 2020 roku Paryż? Władze stolicy Francji postanowiły wówczas rozpocząć masowe sadzenie drzew i likwidację ponad połowy miejsc parkingowych. W ciągu przyszłych sześciu lat władze Paryża mają zasadzić 170 tys. drzew w mieście. Wiele wskazuje na to, że Łódź idzie tym tropem. W tym kontekście inne polskie miasta mogłyby śmiało z Łodzi brać przykład!

Katarzyna Domagała

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE