Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B

Poznańska rewolucja! Parki, ścieżki i ochrona zabytków

26 maja '21

Poznańskie Miejska Pracownia Urbanistyczna pracowała nad nowych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” od 2018 roku. Co zakłada dokument i czy faktycznie jest rewolucyjny? Planiści obiecują więcej zieleni w centrum, wyeksponowanie murów miejskich oraz ochronę zabytków. Powstaną poznańskie Planty, nowe place i przestrzenie wspólne. Konserwacja i funkcjonalność miasta w jednym planie.

nowy kierunek w kształtowaniu Starego Miasta 

Prace nad nowym planem dla obszaru Starego Miasta trwają od 2018 roku. Przygotowany dokument ma być całościowym spojrzeniem na staromiejską część Poznania, integracją starego z nowymi elementami. Twórcy przede wszystkim chcą zadbać o zadrzewienie, parki, ale i wydobyć pozostałości murów miejskich i wyeksponować. Nowy plan zagospodarowania to również ujednolicenie chaotycznych przepisów panujących w mieście, nadanie spójnego kierunku w kształtowaniu zmian urbanistycznych w najbardziej reprezentacyjnym obszarze Poznania.

Nowy plan pozwoli nam lepiej zadbać o cenne zabytki i wyeksponować pozostałości murów miejskich. Dzięki niemu będziemy też mogli wprowadzić więcej zieleni na Starym Mieście i stworzyć poznańskie planty. W efekcie centrum Poznania stanie się miejscem bardziej przyjaznym nie tylko dla turystów, ale również dla wszystkich poznaniaków i poznanianek

– wyjaśnia Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

zaznaczone na czerwono stare mury Starego Miasta | fot. Geoportal

Planty, czyli jeszcze raz – zieleń!

W celu zapewnienia ochrony terenów zieleni i drzew na terenie Starego Miasta, MPU przeprowadziło analizę typów roślin. Dzięki temu zrodził się pomysł utworzenia nowych obszarów, które otrzymają nazwę Północne Planty Starego Miasta. Mają pokrywać się ze śladem dawnych murów miejskich, biegnąc od Osady św. Gotarda do Wzgórza Zamkowego. Dzięki temu podkreślony zostanie historyczny charakter obszaru, przy jednoczesnym powstaniu nowej wartości urbanistycznej, turystycznej i architektonicznej. Planty otoczą obszar graniczny Starego Miasta od północy, dzięki czemu będzie możliwa zabudowa obecnie niezagospodarowanych działek. Jak? Tego jeszcze nie wiadomo...

Projekt obejmuje 30 tysięcy metrów kwadratowych zieleni publicznej, która zostanie uzupełniona o tereny zielone w przestrzeniach prywatnych, czyli w podwórkach, na dziedzińcach i we wnętrzach kwartałów zabudowy.

Planty w Poznaniu – plan na 2021 rok? | źródło: epoznan.pl, autor: MPU Poznań

zabytki i konsultacje

Zgodnie z nowym planem, cały obszar Starego Miasta zostanie objęty ochroną archeologiczną, co oznacza, że wszelkie prace ziemne na tym terenie będą musiały być nadzorowane przez archeologów. Stare Miasto już teraz objęte jest wieloma rozwiązaniami i formami ochrony konserwatorskiej, co zostało uwzględnione w dokumencie. Ważną informacją, jest fakt, że nowy plan obejmuje także ochronę tych miejsc, które mimo swej wartości historycznej nie były dotychczas ujęte wpisami do rejestrów i gminnej ewidencji. Między innymi przebieg dawnych murów miejskich, które mają zostać wyeksponowane, a także zwiększona ochrona dla terenu Wzgórza Zamkowego.

nowe definicje i spójne przepisy

Projekt zakłada także nową definicje przestrzeni publicznej, które ujęto jako odrębny typ przeznaczenia terenu – to np. Stary Rynek, Plac Kolegiacki i dziedziniec Urzędu Miasta Poznania. Pozwoli to na łatwiejszą rewitalizację Starego Miasta, a zdedefinowane funkcje pozwolą na wpisanie w plan placów, parków kieszonkowych, punktów usługowych, dzięki którym obszar będzie nie tylko martwą przestrzenią dla turystów, ale również publiczną, służącą życiu mieszkańców i miasta. Planiści proponują nowe ciągi piesze zintegrowane z istniejącymi już ulicami i ciągami pieszo-rowerowymi. Nie zapomniano o nowych miejscach parkingowych – jak pisze epoznan.pl., a co cieszy mieszkańców i architektów, parking ma zostać skryty pod ziemią pod Placem Wielkopolskim.

Szczegóły poznamy już w czerwcu, po ostatecznych konsultacjach, ale dotychczasowe ustalenia wróżą poznańską rewolucję.

Głos został już oddany

Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE