Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Kajaki, Kamień i Kładka – najlepsze przestrzenie publiczne 2021

31 stycznia '22

Przystań kajakowa w Tychach, poznańska kładka w koronach drzew, przestrzeń polany wokół warszawskiego pawilonu Kamień. Klasę tych docenianych już wcześniej realizacji potwierdzają nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2021. Trofea powędrowały też do Krakowa, Lublińca i Opatówka.

Towarzystwo Urbanistów Polskich przyznało nagrody w konkursie już po raz piętnasty - w czterech kategoriach. Sędziowie wybierali spośród 12 projektów nominowanych w pierwszym etapie zawodów. Dominują realizacje powiązane w silny sposób z przyrodą, a najciekawiej prezentują się laureaci w kategorii „Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni”. Nazwa nieco myląca, bo – jak to zwykle bywa – słowo „rewitalizacja” użyte jest niezgodnie z jego właściwym sensem. Niemniej aż trzy nagrody – pierwsza i dwie drugie (ex aequo) zostały przyznane za bardzo interesujące i doceniane już w innych zawodach realizacje. Pierwsza z nich to przystań kajakowa MOSM nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach (proj. RS+ Robert Skitek, inwestor: miasto Tychy) – akwenem, który od lat zagospodarowywany jest w bardzo udany sposób. Jury doceniło zarówno tę konsekwencję oraz

doskonałe zharmonizowanie kubatury budynku z otaczającym krajobrazem, a także fakt, że kubatura budynku została doskonale wkomponowana w istniejące otoczenie, tworząc z sąsiednimi skarpami terenowymi, pomostami oraz płaszczyzną jeziora jednorodną całość przestrzenną.

tup kraj 1

Przystań kajakowa MOSM w Tychach (Paprocany),
I nagroda w kategorii "Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni" proj.: RS+ Robert Skitek 

fot.: Tomasz Zakrzewski

polana i szlaki

Drugie nagrody ex aequo przyznano za pawilon edukacyjny Kamień i otaczającą go polanę na Golędzinowie w Warszawie (proj. eM4.Pracownia Architektury.Brataniec, inwestor: miasto Warszawa) oraz za "Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek w Poznaniu", w tym za najbardziej spektakularny akcent w postaci drewnianej kładki stanowiącej „ścieżkę w koronach drzew” (całość projektu - CONSULTOR, MOST-PROJEKT, Biuro Projektowe AN-Architekt, inwestor: miasto Poznań). Kładce bliżej nie tyle do „rewitalizacji” co do kreacji, ale – jako że jest częścią większego projektu (ścieżki, wiaty, punkty informacyjne) trafiła zapewne do tej kategorii. Jury informuje, że nagrodę przyznano za

właściwe zdiagnozowanie oraz realizację priorytetów miejskich za jakie uznano realizację funkcji społecznych, rekreacyjnych i ochronnych.

Natomiast w przypadku „Kamienia” na zacytowanie zasługuje podkreślenie

wysokiego poziomu wrażliwości projektowej, subtelnej narracji przestrzennej, czytelnego szacunku dla natury.