Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Zmiany w pracach przy parku Bednarskiego!

01 lutego '22

W parku imienia Wojciecha Bednarskiego na krakowskim Podgórzu rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją terenu zielonego. Wyjątkowy zielony teren był miejscem konfliktu pomiędzy grupą mieszkańców a Zarządem Zieleni Miejskiej, który zmienił plan rewitalizacji.

stary plan

Pierwszy plan Zarządu Zieleni Miejskiej różnił się diametralnie od ostatecznej wersji. Zakładał budowę sceny, punktu widokowego, nowych bram i ogrodzenia przy schodach, montaż nowych urządzeń do zabawy i otwartych siłowni. Osuwiska skalne miały zostać zabezpieczone barierkami. Prace w obrębie parku rozpoczęły się na przełomie 2019 i 2020 roku od wycinki kilkuset drzew. Istotnym elementem było również to, że przewidziano zamknięcie całej przestrzeni parkowej na czas prac.

park Bednarskiego jest ważnym miejscem dla mieszkańców Podgórza

park Bednarskiego jest ważnym miejscem dla mieszkańców Podgórza

© Mateusz Łysik

Sprawa odżyła w ostatnich miesiącach, gdy okazało się, że park ma być ogrodzony i to nie od zewnątrz, a od wewnątrz, wzdłuż skał. Powstaną też absurdalne ogrodzenia, nowe bramy, które tworzą bariery, nie zapraszają do parku i stoją wsprzeczności z trendem projektowania otwartych przestrzeni— mówił w lipcu 2021 roku Maciej Fijak, aktywista z grupy Akcja ratunkowa dla Krakowa.

Reklamowana przez krakowski ZZM rewitalizacja przestrzeni parkowej nie tylko nie spotkała się z aprobatą, ale wywołała oburzenie i doprowadziła do zorganizowania wielu pikiet przeciwko planowi. W protestach przeciwko kosztownej przebudowie brali udział nawet potomkowie Wojciecha Bednarskiego. O przebiegu akcji pisaliśmy na naszym portalu.

nowy plan

Pierwszą istotną zmianą w rozpoczynających się pracach jest podział na etapy. W ten sposób mieszkańcy będą mogli korzystać z wielu części parków podczas prac. Pierwsza gotowy fragment ma zostać dodany do połowy bieżącego roku.

Zakres prac w parku został zmniejszony. Zrezygnowano z dużej sceny od strony ulicy Parkowej, punktu widokowego i schodów do niego prowadzących, bramy od strony ulicy Zamoyskiego i ogrodzenia od strony placu Niepodległości. Park będzie zamykany bramą tylko od strony ulicy Parkowej.

park zostanie podzielone na części, które będą zamknięte i otwarte w trakcie prac

park zostanie podzielone na części, które będą zamknięte i otwarte w trakcie prac

© Materiały prasowe Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Najtrudniejszą decyzją była kwestia zabezpieczenia ścian kamieniołomu. Nową ekspertyzę powierzono specjalistom z Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Skały mają zostać podzielone na kilka sektorów na podstawie prawdopodobieństwa osuwania się okruchów skalnych. Skały mają znaleźć się pod stałym monitoringiem, część z nich ma zostać osiatkowana. Z pewnością w ostatecznym kształcie braknie barierek, które zostały uznane za nieefektywne i zbyt inwazyjne.

presja ma sens

Działania aktywistów przyczyniły się do zmiany planów Zarządu Zieleni Miejskiej. Zmian, które należy uznać za istotne, potrzebne. Zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne, zapomnienie o niepotrzebnych ogrodzeniach i podział prac pozwolą na pozostawienie wyjątkowego charakteru parku Bednarskiego, zmniejszenia wydatków samorządu i cieszenie się tą wyjątkową przestrzenią przez cały okres rewitalizacji. Przełamanie „krakowskiego niedasizmu” to istotny przykład, jak mieszkańcy powinni partycypować w działaniach miasta, które dotyczą ich pośrednio i bezpośrednio.

mieszkańcy Podgórza będą mogli dalej cieszyć się wyjątkowym parkiem Bednarskiego

mieszkańcy Podgórza będą mogli dalej cieszyć się wyjątkowym parkiem Bednarskiego

© Mateusz Łysik

opracował Wiktor Bochenek

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE