Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Uczelnia porządkuje centrum - rozbudowa WSB w Poznaniu

12 października '21

Centrotwórczą rozbudowę swojego kampusu planuje w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa. Inwestycja nie tylko uporządkuje teren uczelni, ale – wspólnie z dokonanymi już przekształceniami przed Starym Browarem oraz planowaną przebudową ulicy Ratajczaka – podniesie jakość ważnego fragmentu śródmieścia.

To, że obecność studentów korzystnie wpływa na życie centrów miast, jest rzeczą oczywistą. Niestety w Poznaniu znaczna część wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza została przeniesiona do kampusu na peryferyjne Morasko. Na szczęście sytuację ratują studenci innych uczelni, które pozostały i rozwijają się w centrum lub na jego obrzeżach: artystycznej (UAP), sportowej (AWF) i Politechniki. Są także ekonomiści - zarówno z publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego, którego wieżowiec góruje nad centrum, jak i ze znajdującej się tuż obok – znacznie bardziej kameralnej, prywatnej Wyższej Szkoły Bankowej.

Korzystając z unijnego dofinansowania WSB postanowiła zainwestować w rozbudowę i zagospodarowanie zajmowanej przez siebie enklawy w budynkach wybudowanych w latach 70. XIX w. dla pruskiej armii. Uczelnia zajmuje dawne koszary artylerii – niskie ceglane budynki wzdłuż ulicy Ratajczaka oraz w głębi działki sięgającej ulicy Kościuszki. Teraz do kompleksu dołączą dwa domy mieszkalne, także przy ul. Ratajczaka, o podobnej wysokości i formie. Zostaną zaadaptowane na potrzeby dydaktyczne i biurowe, a pomiędzy nimi powstanie dwukondygnacyjny łącznik z wejściem od strony ulicy. Z przestrzeni kampusu znikną też substandardowe baraki i pawilony. Projekt całości powstał w poznańskim biurze Front Architects. WSB czeka obecnie na pozwolenie na budowę.

wyraźny front

wsb poznan 1

Wizualizacja rozbudowy kampusu, po lewej: dawne budynki mieszkalne spięte łącznikiem, po prawej: uzytkowany obecnie zespół dawnych koszar

© Front Architects

Dzięki rozbudowie WSB silniej zaznaczy swoją obecność w przestrzeni ulicy dokładnie naprzeciw zachodniego wejścia do centrum handlowego Stary Browar. W ten sposób uczelnia o mało dziś czytelnym układzie zabudowy, zyska wyraźny front w postaci niemal całkowicie przeszklonego łącznika z nowym wejściem od strony ulicy. Nowy obiekt łączący dwa dawne domy mieszkalne ma pełnić funkcję holu oraz przestrzeni służącej integracji studentów. Architekci zaprojektowali również przewiązkę na wysokości pierwszej kondygnacji łączącą nowo adaptowany budynek z użytkowanymi już obiektami uczelni. W ten sposób powstanie rodzaj bramy prowadzącej do zagospodarowanego już wcześniej pasażu wzdłuż dawnych koszar usytuowanych prostopadle do ulicy.

wsb poznan 3

Wizualizacja rozbudowy, widok od strony ul. Ratajczaka, z zielonego placu przed Starym Browarem

© Front Architects

Dzięki niemal transparentnej formie łącznika nowa ingerencja będzie miała dyskretny wyraz. Od strony ulicy szklane elewacje zostaną urozmaicone pionowymi, ażurowymi łamaczami światła osłaniającymi przed silnym słońcem od południowo-wschodniej strony. Lekka, przeszklona forma będzie też swego rodzaju negatywem dla masywnej zachodniej fasady Starego Browaru.

Wojciech Krawczuk z Front Architects przedstawia główne założenia projektu rozbudowy:

Łącząc ze sobą stare i nowe budynki kampusu operowaliśmy niemal wyłącznie współczesnymi środkami wyrazu, jednak w taki sposób, by nie zdominowały dawnej architektury, której walory wydobyte zostaną podczas odnowy elewacji. Zależało nam na lekkości i przenikaniu się przestrzeni ulicy z wnętrzem całego założenia. Pewną barierą pozostało jedynie ceglane ogrodzenie od strony ulicy zachowane zgodnie z konserwatorskimi wytycznymi.

skumulowany efekt

Głównym „bohaterem” przestrzeni pozostaną zatem dawne ceglane budynki. Z zewnątrz ich forma prawie nie ulegnie zmianie, metamorfozę (łącznie z zainstalowaniem windy) przejdą natomiast wnętrza. W dalszej perspektywie uczelnia planuje kolejne modyfikacje w obrębie rozrastającego się mini kampusu. To dobra decyzja, bo potencjalnie przyjazna i zadrzewiona przestrzeń między ulicami Kościuszki i Ratajczaka prezentuje się dziś miejscami chaotycznie.

wsb poznan 2

Wizualizacja rozbudowy kampusu, widok sprzed zachodniego wejścia do Starego Browaru

© Front Architects

Rozbudowa i uporządkowanie kampusu wpisują się też bardzo dobrze w przekształcenia ulicy Ratajczaka. W Zeszłym roku zabrukowana przestrzeń przed Starym Browarem przekształcono w zielony skwer autorstwa architektów z 1050 Pracownia Projektowa. Za kilka lat ulica zostanie także przebudowana. Na trakcie o uspokojonym ruchu kołowym pojawi się planowane od dekad torowisko tramwaju. Bedzie też więcej zieleni oraz nowa nawierzchnia o formie spójnej z innymi ulicami śródmieścia przebudowywanymi w ramach Projektu Centrum.

Dzięki tym zmianom interakcja uczelni z zazielenionym placem przed Starym Browarem będzie jeszcze większa i całość działań, zarówno prywatnych, jak i publicznych znacząco podniesie jakość tej części centrum. Jedynym mankamentem związanym z rozbudową uczelni jest konieczność wycinki co najmniej dwóch dorodnych drzew od strony ulicy. Pozostaje mieć nadzieję, że nasadzenia kompensacyjne znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie i będą mieć odpowiednio dużą skalę.

Jakub GŁAZ

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE