SARP Oddział Koszalin

Prezes oddziału w kadencji 2019–2023: Bartosz Warzecha.

Członkiem SARP Oddziału w Koszalinie może być każdy architekt, który:

- złożył wniosek o przyjęcie w poczet członków SARP, wraz z załącznikami (ankieta i zdjęcie legitymacyjne);
- zaakceptował statut SARP;
- zaakceptował Kodeks Etyki Zawodowej SARP;
- uzyskał rekomendację trzech członków SARP z minimum pięcioletnim stażem członkowskim.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE