reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wiemy, kto zaprojektuje Centrum Wiedzy Cognitarium w Koszalinie! Wyniki konkursu

06 listopada '20

Poznaliśmy dziś wyniki otwartego, realizacyjnego, jednoetapowego i rekomendowanego przez SARP konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno‑urbanistycznej dla Centrum Wiedzy Cognitarium przy ulicy Śniadeckich w Koszalinie. Od uczestników konkursu oczekiwano stworzenia nowoczesnej formy architektonicznej, która będzie miała szansę stać się wizytówką zarówno uczelni — Politechniki Koszalińskiej, jak i samego miasta, a przy tym będzie funkcjonalnym i energooszczędnym budynkiem o niskich kosztach eksploatacji.

Sąd konkursowy w składzie: Jerzy Szczepanik‑Dzikowski (Przewodniczący, SARP Warszawa), Jacek Lenart (Zastępca Przewodniczącego, SARP Szczecin), Marek Perepeczo (SARP Koszalin), Karol Fiedor (SARP Poznań), Ryszard Grzybowski (Politechnika Koszalińska), Mariola Jackiewicz (Politechnika Koszalińska), Bartosz Warzecha (SARP Koszalin) przyznał trzy nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia.

nagrody

1. nagrodę i zaproszenie do realizacji projektu otrzymała pracownia OVO Grąbczewscy Architekci. Jury doceniło czytelną, klarowną i wyrazistą formułę obejmującą w możliwie najpełniejszy sposób problematykę zadania konkursowego. Nagrodzony projekt łączy walory urbanistyczne, architektoniczne i symboliczne przy funkcjonalnej elastyczności i demonstruje oczekiwaną wielowątkowość rozwiązań w obrębie każdego z modułów, które tworzą strukturę budynku. Całość, jak czytamy w decyzji Sądu Konkursowego, niesie z sobą ładunek emocjonalny właściwy ikonicznej formie.

1. nagroda1. nagroda1. nagroda

1. nagroda, proj.: OVO Grąbczewscy Architekci

© OVO Grąbczewscy Architekci

Projekt stawia pytania, nie zawsze udzielając na nie odpowiedzi; zmusza do ich poszukiwania i obiecuje rozwiązania. Nie jest to pusty, niezdefiniowany obszar poszukiwań — to świadomie przyjęta formuła zwrócenia się w stronę rzeczywistych problemów, a nie rozwiązań powstałych bez świadomości tych problemów. To podejście, po analizach dokonanych przez Sąd Konkursowy, zapowiada rozwiązania o wymaganej jakości, ale mieszczące się w nakreślonych i czytelnych ramach. Projekt fascynuje formą architektoniczną, nastrojem, wielowarstwową narracją. Zapowiada budynek, który będzie można eksplorować, odkrywać w wielu warstwach znaczeniowych. Budynek opowiadający o Architekturze w całej jej złożoności. W przemyślany sposób zaprezentowano propozycje tych elementów projektu, które w rozumieniu autorów stanową o jego jakości — sposób budowy fasad i ich zmienną przezierność czy zielone dachy służące funkcjom położonym na ich poziomie. Całość propozycji zielonych dachów tworzy zborny, malowniczy świat, równoległy do bogatej i świadomie przemieszanej funkcji i rodzajów przestrzeni wewnętrznych budynku — czytamy w uzasadnieniu jury.

2. miejsce zajęła pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci. Popozycja wrocławskiego biura projektowego została nagrodzona za:

rygorystycznie zdefiniowaną, czystą, minimalistycznie klarowną formę, która staje się znakiem formalnym onośności właściwej obiektowi organizującemu idominującemu przestrzeń kampusu. Dobrze, krystalicznie ikonsekwentnie rozwiązaną funkcję, która wraz zprzejrzystą strukturą obiektu jednoznacznie definiuje jego formę. Rozwiązania materiałowe itechnologiczne podkreślające podjęte decyzje projektowe.

2. nagroda2. nagroda2. nagroda

2. nagroda, proj.: Heinle, Wischer und Partner Architekci

© Heinle, Wischer und Partner Architekci

3. miejsce zajął zespół zpracowni INTERURBAN Architekci iTheza architekci. Projekt zobył uznanie Sądu Konkursowego za:

Wykreowanie obiektem istotnego znaku formalnego odpowiadającego wybranej metodzie wpisania budynku wistniejący kontekst kampusu Politechniki Koszalińskiej. Prostą, elegancką iczytelną formę, odzwierciedlającą istotę podziałów funkcjonalnych orozwiązaniach materiałowych itechnologicznych, które zapewniły dostrzegalnie wysoką jakość wykończenia obiektu. Klarowną otwartą strukturę obiektu pozwalającą na prawidłowe rozwiązania funkcjonalne owielkim potencjale fleksybilności.

3. nagroda3. nagroda3. nagroda

3. nagroda, proj.: INTERURBAN Architekci, Theza architekci

© INTERURBAN Architekci, Theza architekci

wyróżnienia

Równorzędne wyróżnienia otrzymały projekty opracowane przez trzy zespoły:

D+P Architektura Paweł Skóra, Zeev Baran za:

Czytelną, rygorystyczną propozycję budynku opartego na technologicznej formule funkcjonowania Cognitarium i za stworzenie atrakcji z eksponowania jego wewnętrznego życia, którego tłem jest formalny minimalizm budowli.

wyróżnieniewyróżnieniewyróżnienie

wyróżnienie, proj.: D+P Architektura Paweł Skóra, Zeev Baran

© D+P Architektura Paweł Skóra, Zeev Baran

Andrzej M. Chołdzyński za:

Stworzenie elastycznej, modularnej struktury przestrzennej, w ramach której możliwa jest realizacja różnorodnych scenariuszy programowych i funkcjonalnych.

wyróżnieniewyróżnieniewyróżnienie

wyróżnienie, proj.: Andrzej M. Chołdzyński

© Andrzej M. Chołdzyński

i Autorskie Studio Architektury ASA Architekci za:

Rozwiązanie wykraczające poza ramy narzucającej się urbanistycznej kompozycji kampusu i za poszukiwanie wartości płynącej z relacji projektowanego budynku z rzeźbiarskim dziełem „Płonące ptaki” Władysława Hasiora.

wyróżnieniewyróżnieniewyróżnienie

wyróżnienie, proj.: Autorskie Studio Architektury ASA Architekci

© Autorskie Studio Architektury ASA Architekci

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE