Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Konkurs w formule flamandzkiej na projekt miejskiego parku w warszawskim Wilanowie

17 listopada '20

Morelia Investments, CEETRUS Polska oraz warszawski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w realizacyjnym konkursie prowadzonym w formule flamandzkiej na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w warszawskiej dzielnicy Wilanów.

formuła flamandzka

Konkurs ten nie jest anonimowy — poprzedzony zostanie wstępną kwalifikacją kandydatów (Etap I), a następnie zaproszeniem od trzech do pięciu uczestników do fazy warsztatówwyboru najlepszych prac konkursowych (Etap II).

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne wynoszące łącznie 55 000 PLN brutto (I, II i III nagroda) oraz zaproszenie zwycięzcy do negocjacji umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Co więcej, każdy z uczestników konkursu, który weźmie udział w Etapie II i złoży kompletną pracę konkursową, niezależnie od przyznanych nagród pieniężnych, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20 000 PLN brutto.

miejski park w Wilanowie

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem zarówno architektonicznym, przestrzennym, jak i funkcjonalno‑użytkowym koncepcji parku o charakterze miejskim w warszawskiej dzielnicy Wilanów. Park planowany jest w południowej części Miasteczka Wilanów, na niezagospodarowanym i pozbawionym wysokiej zieleni obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie Południowej Obwodnicy Warszawy, na zakończeniu osi Al. Rzeczypospolitej.

Nowy park będzie częścią większego założenia inwestycyjnego o nazwie Wilanów Park — wielofunkcyjnego kompleksu obejmującego między innymi powierzchnie biurowe oraz miejsca rozrywki i rekreacji, który planowany jest u zbiegu ulic Przyczółkowej, Uprawnej, Al. Rzeczypospolitej i ulicy Karuzela.

W kompleksie Wilanów Park, jak czytamy w opisie konkursu, powinna znaleźć się przestrzeń dla inicjatyw sąsiedzkich czy działań skierowanych do seniorów.

Będący integralną częścią inwestycji ponad dwuhektarowy park stanie się pierwszym i jedynym w Warszawie parkiem o tej skali zrealizowanym w całości przez prywatnego inwestora. Inwestycja zakłada liczne proekologiczne rozwiązania, mające wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych czy zapewnienie bioróżnorodności. W projekcie przewidziano rozwiązania promujące zrównoważoną mobilność, między innymi stację rowerów miejskich czy cargo‑bike.

kalendarium

Rejestracja zainteresowanych udziałem w konkursie — do 4.01.2021 r.
Termin składania zgłoszeń do Etapu II konkursu — do 11.01.2021 r., do godziny 15:00.
Ogłoszenie wyników konkursu — 28.04.2021 r.

Sąd Konkursowy

Prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie: Szymon Wroński (Przewodniczący Sądu Konkursowego), Rafał Mroczkowski (Sędzia referent), Marcin Wawiernia (Sędzia ze strony Organizatora, Design & Concept Manager), Maciej Wydrzyński (Sędzia ze strony Organizatora, Szef Projektu), Tomasz Marczewski (Sędzia ze strony Organizatora, Senior Project Manager), Aleksandra Dubrawska (Sędzia ze strony Organizatora, Dyrektor/Lider ds. zarządzania nieruchomościami), funkcję Sekretarza Sądu konkursowego pełni Piotr Woliński.

Regulamin i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu.

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE