Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Realizacyjny konkurs na projekt świetlicy sportowej w Żabieńcu

27 listopada '20

Gmina Piaseczno oraz warszawski oddział SARP zapraszają do udziału w realizacyjnym konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej i zagospodarowania terenu przy ulicy Leśnej we wsi Żabieniec.

W Żabieńcu działa jeden z najstarszych na Mazowszu klubów piłkarskich — „Jedność”, w którym obecnie jest zrzeszonych ponad trzystu zawodników biorących udział w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, turniejach i obozach. Ze względu na rozszerzającą się działalność klubu, Rada Miejska w Piasecznie podjęła decyzję o budowie na miejscu istniejącego budynku nowego obiektu, w którym poza przestrzenią dla klubu sportowego i jego zaplecza, możliwa będzie organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży, spotkań dla seniorów oraz innych działań dla lokalnej społeczności.

Działka, na której powstanie nowy budynek, znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatem zaproponowane w konkursie rozwiązania muszą być z nim zgodne. Prace konkursowe oceniane będą według czterech, równoważnych w swojej kategorii kryteriów: atrakcyjności rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu, walorów eksploatacyjnych rozwiązań funkcjonalno‑użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania, realności i ekonomiki przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania oraz zastosowania rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych budynku i zagospodarowania.

kalendarium

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w formie pisemnej w siedzibie OW SARP — do 18.12.2020 r., do godziny 15:00
Wyniki kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie — do 20.01.2021 r.
Prace konkursowe składać należy w siedzibie OW SARP — do 16.03.2021 r., do godziny 15:00.
Ogłoszenie wyników konkursu — 30.03.2021 r.

Sąd Konkursowy

Prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie: Jakub Wacławek (Przewodniczący, Sędzia Konkursowy OW SARP), Przemysław Kaczkowski (Sędzia referent, Sędzia Konkursowy OW SARP), oraz sędziowie ze strony organizatora: Marcin Pałuba, Kinga Socha, Robert Widz, Bartłomiej Gajewski i Leszek Trzmiel. Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni Rafał Mroczkowski (Sędzia Konkursowy OW SARP), a Agnieszka Zubala, Sekretarz ze strony Organizatora, pełni rolę asystenta Sekretarza Sądu Konkursowego.

Regulamin i szczegółowe informacje dostępne są na STRONIE INTERNETOWEJ KONKURSU.

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE