SARP Oddział Opole

Prezes oddziału w kadencji 2019–2023: Mariusz Tenczyński.

Do opolskiego oddziału stowarzyszenia mogą należeć osoby, które ukończyły studia wyższe na polskiej lub zagranicznej uczelni architektonicznej z tytułami inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta. W szczególnych przypadkach mogą to być także osoby zaangażowane w działalność na rzecz architektury i SARP. Nie wymagane jest posiadanie uprawnień architektoniczno-budowlanych.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE