Maksymilian Sawicki

Architekt, artysta sztuk wizualnych: absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu gdzie obronił dyplom magistra inżyniera architekta z wyróżnieniem. Dyplom został nominowany do nagrody im. Marii Dokowicz oraz do międzynarodowego konkursu Archiprix Chile 2019 na najlepszy dyplom na świecie. Swoje prace prezentował m. in.: podczas indywidualnej wystawy w Galerii Naprzeciw w Poznaniu, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jak również w Shanghai Normal University i Estación Mapocho w Santiago, Chile.

Zagadnienia architektoniczne są dla niego punktem wyjścia do szerszych rozważań nad przestrzenią zamieszkiwaną oraz zależnościami między formą przestrzenną a użytkownikiem. Jego rozważania oscylują wokół fenomenu współczesnego środowiska miejskiego i zagadnień związanych z samoorganizacją. Jego działalność koncentruje się na poszukiwaniu definicji nowej natury współczesnego miasta.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE