Małgorzata Okrój

Małgorzata Okrój jest studentką Sopockiej Szkoły wyższej oraz autorką pracy inżynierskiej pt. Koncepcja multifunkcyjnego centrum kulturowego „Brama Cesarska” / „Imperial Gate”

okno zamknie się za 5