Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest największą uczelnią Polski Północnej pod względem potencjału naukowego, liczby oferowanych kierunków, form kształcenia oraz liczby studentów i absolwentów. Na Uniwersytecie działa Wydział Sztuk Pięknych, na którym działają Katedry: Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry, Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby, Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych, Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, Katedra Grafiki, Katedra Projektowania Graficznego, Katedra Intermediów, Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby, Katedra Rysunku, Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką, Katedra Malarstwa (Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki) oraz Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Katedra Konserwatorstwa, Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa (Dyscyplina Nauki o Sztuce).

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE