Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Niepubliczna uczelnia posiada kierunki: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Wzornictwo i Budownictwo. Na wszystkich kierunkach kształcenie ma charakter interdyscyplinarny, łączący zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. W ramach studiów studenci przygotowują się do samodzielnego wykonywania projektów spełniających wymogi kompozycyjne, funkcjonalne, techniczne i ekologiczne.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE