MUS ARCHITECTS

MUS ARCHITECTS to pracownia architektoniczna tworzona z pasją. Wielokrotnie nagradzana w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych. Nasze projekty cechuje funkcjonalność i pomysłowość.

MUS to skrót angielskiego zwrotu made up space.
MUS reprezentuje nasze podejście do architektury zaznaczając jej pierwotną genezę (wymyślanie, składanie i tworzenie przestrzeni). Słowa te zarówno razem, jak i osobno na wielu poziomach nawiązują do sztuki tworzenia przestrzeni, jaką jest Architektura.

Biuro architektoniczne zostało założone w Katowicach przez duet śląskich projektantów, absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej: Annę Porębską i Adama Zwierzyńskiego, którzy współpracując od lat rozwijali warsztat i własną wizję architektury, co ostatecznie doprowadziło do powstania firmy MUS ARCHITECTS.

Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali. Projektowanie jest dla Nas tworzeniem koncepcji odpowiadających na pytania, problemy, czy zapotrzebowania konkretnych ludzi i miejsc. Stymulujemy i podążamy za wyobraźnią, by odnaleźć najlepsze kreatywne i konstruktywne rozwiązania. Tworzymy pomysł, balansujemy pustkę i masę, określamy ich wzajemne relacje.
Jesteśmy innowacyjni i pragmatyczni jednocześnie.

Chcemy tworzyć fascynujące miejsca. Zapraszamy do współpracy.

doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, które wykorzystujemy w procesie projektowania i wdrażania inwestycji.
Jesteśmy autorami i współautorami wielu wykonanych i zrealizowanych projektów architektonicznych począwszy od najmniejszej skali po złożone i wielofunkcyjne obiekty kubaturowe.

W zależności od wymogów, jakie stawia projekt nawiązujemy współpracę z ekspertami w różnych dziedzinach zawodowych zapewniając maksymalizację potencjału zespołu projektowego oraz doprowadzając do uzyskania najlepszych rozwiązań i precyzyjnego wykonania powierzonego nam zadania. Opinie naszych Klientów potwierdzają świadczoną przez nas profesjonalną obsługę.

Gwarantujemy najwyższą jakość, kreatywność, solidność i terminowość.

strategia

Pracownia skupia się na działalności w dziedzinie nowoczesnej architektury i urbanistyki, architektury wnętrz i wzornictwa poszukując nowych koncepcji, rozwiązań i form zachowując jednocześnie prymat funkcjonalności.

Różnorodność form projektów MUS ARCHITECTS wynika bezpośrednio z faktu zakotwiczenia całości złożonego procesu projektowego w koncepcji bazowej, pierwotnej myśli, która staje się iskrą inicjującą projekt — iskrą, która nie gaśnie do końca procesu projektowania i realizowania architektury.

Luźne skojarzenia, inspirujące obrazy związane z kontekstem miejsca i obszaru projektowania wywołują świeże podejście do problematyki projektowej, prowadzą do dogłębnej analizy programów funkcjonalnych i ich reinterpretacji a w konsekwencji nowych typologii i fascynujących oraz niekonwencjonalnych form architektonicznych.

Nasza architektura czerpie z konceptualizmu i ducha modernizmu, jednakże jej istotą nie jest przywiązanie do konkretnych stylów i schematów, a raczej optymistyczna ciekawość i niepohamowana chęć poszukiwania i tworzenia rzeczy nowych i fascynujących.

oferta

Oferujemy nowatorskie i nowoczesne podejście do architektury oraz kompleksową obsługę inwestycji w zakresie koniecznych uzgodnień i pozwoleń.

Zakres oferowanych usług (na terenie całego kraju):

  • współtworzenie programu inwestycji,
  • projekty koncepcyjne,
  • wizualizacje fotorealistyczne i makiety inwestycji,
  • projekty budowlane i kompletna dokumentacja konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • projekty wykonawcze,
  • doradztwo oraz nadzory autorskie,
  • sporządzenie materiałów marketingowych promujących inwestycję,
  • inwentaryzacje budowlane, przedmiary, kosztorysy, opiniowanie.

Projektowanie architektoniczne, budowlane i wielobranżowe obejmuje:
Domy jednorodzinne, rezydencje i wille, adaptacje, zespoły i budynki mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, budynki biurowe, hale produkcyjne, wnętrza (mieszkaniowe, biurowe, usługowe…) oraz inne, indywidualne.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE