Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

Chmura nad Wrocławiem

20 września '19

Choć tytuł brzmi złowieszczo, nie mamy na myśli czarnej chmury nad miastem. Mowa o koncepcji biurowca „The CLOUD” architektów z katowickiej pracowni MUS ARCHITECTS, zaprojektowanej na terenie wrocławskiego Portu Popowice.

Biurowiec przypomina chmurę — białą, rozpikselowaną bryłę unoszącą się ponad zielenią — tak opisują obiekt sami autorzy. Jak mówią, „The CLOUD” metaforycznie sięga chmur, ale jest to budynek wysoce racjonalny, jego bryła jest wynikiem projektowego dążenia do maksymalizacji możliwej do zrealizowania powierzchni obiektu przy zachowaniu racjonalnych decyzji i utrzymaniu prostego i ekonomicznie zbalansowanego układu konstrukcyjnego.

geneza bryły

Forma budynku jest wypadkową wielu czynników, takich jak: uwarunkowania przestrzenne, wymagania urbanistycznoplanistyczne (linie zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, maksymalna osiągalna intensywność zabudowy, dopuszczalna wysokość budynku). Jego bryła, jak piszą autorzy projektu, ma zasadniczy wpływ na możliwość efektywnego wykorzystania, elastyczność aranżacji powierzchni biurowych, dostęp do światła dziennego oraz akustykę.

wizualizacja

wizualizacja

© MUS ARCHITECTS

Jak podkreślają architekci, bryła biurowca została ukształtowana na podstawie analizy kontekstu i wzajemnych zależności. Analiza zacieniania i przesłaniania zdeterminowała wycofanie górnych kondygnacji, które projektanci wykorzystali na aranżację tarasów. Kaskadowe wcięcia kształtują ostateczną formę jasnej bryły miejscami pokrytej zielonymi pnączami i ścianą ogrodu wertykalnego. Zieleń miałaby zajmować także zewnętrzne ściany parkingu.

układ funkcjonalny

W budynku zaprojektowano trzy podstawowe zespoły funkcjonalne: strefę publiczną, przestrzeń biurową i parking. Otwarta i ogólnodostępna strefa publiczna miała być usytuowana na parterze i mieścić dwa hole z recepcjami oraz dwie przestrzenie usługowe, a siedem górnych kondygnacji — biura. Hala parkowania, wykorzystująca przestrzeń podziemną i naziemną oraz topografię terenu, mieściłaby 319 miejsc parkingowych.

Biurowiec powstać miał w oddalonej od centrum części miasta, w pobliżu rozwijającej się inwestycji Port Popowice [info]. Takie rozwiązania umożliwiają zapewnienie pracownikom czegoś więcej niż tylko biurko, coraz częściej w budynkach biurowych architekci i inwestorzy dbają o aspekty zdrowotne, otartą przestrzeń, miejsca odpoczynku i zieleń.  Więcej o przestrzeni, środowisku i kulturze pracy przeczytacie w marcowym numerze A&B [por. A&B 03’2019].

 
oprac. Ola
KLOC

na podstawie opisu autorskiego Adama Zwierzyńskiego, Pawła Barczyka i Anny Porębskiej

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE