Architektura obiektów administracyjnych autorstwa HRA Architekci

Architektura obiektów administracyjnych autorstwa HRA Architekci

Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Architektura obiektów administracyjnych

Przed architektami w projektach obiektów administracyjnych stoi niełatwe zadanie połączenia funkcjonalności, estetyki, przyjaznej atmosfery zachęcającej do odwiedzenia i załatwienia spraw urzędowych, ale i często, jak w przypadku gmachów sądów, podkreślenia rangi i funkcji instytucji, którą mieszczą.

architektura i sąd

W Polsce wiele urzędów czy sądów to budynki liczące kilkadziesiąt lat, a załatwianie spraw urzędowych często nie należy do przyjemności. Jednak dzięki powstającym na terenie całego kraju nowoczesnym obiektom administracyjnym ludzie coraz częściej czują się w nich swobodnie i zmienia się ich nastawienie do tego typu instytucji. Dzięki pracowni HRA Architekci Sąd Rejonowy w Siedlcach zyskał nowy, monumentalny gmach, podzielony na strefę ogólnodostępną, jak i tę ograniczoną dla pracowników sądu. Dostępność dużej ilości światła słonecznego wpływa na pozytywne samopoczucie zarówno pracowników, jak i odwiedzających minimalistyczny obiekt. Budynek otrzymał Nagrodę Roku SARP, wpisując się tym samym na mapie istotnych dla architektury obiektów w naszym kraju. W 2009 roku w Katowicach powstał inny, monumentalny budynek Sądu Okręgowego, którego autorami są architekci z pracowni Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz

Wojciech Hermanowicz     Błażej Hermanowicz     Stanisław Rewski

Wojciech Hermanowicz, Błażej Hermanowicz, Stanisław Rewski

HRA Architekci powstała w 2004 roku w wyniku połączenia sił projektantów: architekta Wojciecha Hermanowicza – byłego wspólnika MWH – Architekci wiodącego warszawskiego biura architektonicznego lat 90. z biurem architektów Błażeja Hermanowicza i Stanisława Rewskiego. Dziś HRA Architekci współpracuje z ponad 100-osobowym zespołem projektantów, co stawia ją w czołówce największych polskich biur architektonicznych, specjalizując się w dużych deweloperskich projektach biurowych i mieszkaniowych. Wieloletnia obsługa największych Inwestorów działających na polskim rynku pozwoliła zbudować duży, doświadczony zespół architektów, potrafiący sprostać najwyższym wymaganiom. Od 2017 roku HRA Architekci to grupa dwóch wyspecjalizowanych spółek, które funkcjonalnie dzielą pomiędzy siebie zadania w zakresie wielobranżowego projektowania architektonicznego oraz profesjonalnego zarządzania projektami i obsługi Inwestorów. Dzięki temu usługi świadczone są w sposób efektywny przy zachowaniu najwyższych standardów pracy projektowej.

Kluczem do sukcesu w naszej zawodowej działalności okazało się bardzo szerokie i kompleksowe postrzeganie naszej pracy. Zadania stawiane przez nowych Klientów staramy się rozważać na wielu płaszczyznach: architektonicznej, urbanistycznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej i środowiskowej. Umiejętność łączenia tych wszystkich aspektów pozwala realizować obiekty i założenia wpisujące się w tkankę miejską, dając jednocześnie dużą satysfakcję Klientów, przy spełnianiu biznesowych założeń inwestycji. Interdyscyplinarność naszego zawodu uważamy za największe wyzwanie.

Wierzymy w głęboko humanistyczny wymiar naszej pracy. Poszukujemy klarownych i wyrazistych form estetycznych, uwzględniających przeznaczenie budynków i przy jednoznacznym spełnieniu wymogów budżetu oraz efektywności obiektów.

Jako architekci cały czas staramy się rozwijać, poszerzając portfolio realizacji o obiekty o funkcjach lub lokalizacjach, których wcześniej nie projektowaliśmy. Szczególną uwagę zwracamy również na postęp w dziedzinie IT, wyposażając nasze biura w najnowsze oprogramowanie. Nasz warsztat projektowy uwzględnia na bieżąco wszystkie możliwości technologiczne w zakresie budownictwa.

W naszej pracy zwracamy również szczególną uwagę na wpływ naszych projektów na środowisko naturalne, starając się, aby realizowane przez nas obiekty i zespoły mogły zaliczać się do inwestycji proekologicznych.

Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, przygotowujemy kompleksowe projekty architektoniczne oraz pełnimy nadzór autorski nad ich realizacjami.

Naszą największą satysfakcją jest zadowolenie naszych Klientów i świadomość kreowania przyjaznego środowiska dla przyszłych użytkowników projektowanych przez nas obiektów.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE