Artystyczny hostel w Berlinie. Wyróżniony projekt młodych architektek

Dobrawa Bies
10 listopada '20

Projekt artystycznego hostelu autorstwa Alisy HorbachevskiejNatalii Kędziorek został wyróżniony w międzynarodowym konkursie pt. „Berlin Bohemian Hostel”. Niekonwencjonalny obiekt turystyczny nawiązuje do środowiska bohemy artystycznej, bogatej symboliki oraz tworzy charakterystyczny punkt na mapie Berlina.

Celem konkursu organizowanego przez Archasm było zaprojektowanie nietypowego, nowoczesnego budynku hostelu w Berlinie, którego tematem przewodnim miała być artystyczna bohema oraz coliving. Główną wytyczną było wykreowanie nowatorskiego środowiska architektoniczno-przestrzennego, które wpłynie na odbiorców oraz przełamie konwencjonalne podejście do projektowania hosteli.

Projekt artystycznego
hostelu   Przekrój hostelu

projektowany hostel to wieża o dwunastu piętrach

© Alisa Horbachevska, Natalia Kędziorek

hostel w artystycznej dzielnicy

Teren pod budowę znajduje się w Kunsthaus Tacheles — samorządowym, wspólnotowym centrum sztuki w berlińskiej dzielnicy Mitte. Pierwotnie była to dzielnica żydowska, która podczas II wojny światowej służyła także jako więzienie hitlerowskie, później została przejęta przez artystów, którzy stworzyli tam warsztaty, pracownie, galerie i kina. Otwarte przestrzenie zajmują instalacje i pawilony artystyczne wykonane przez twórców z całego świata. Propozycja konkursowa powinna uwzględniać efemeryczność miejsca i nietrwałość przestrzenną otaczających go struktur. Jurorzy poszukiwali form dynamicznych, otwartych i nawiązujących do kontekstu miejsca. Nowa forma miała być ważnym punktem orientacyjnym dzielnicy i ikoną architektury, wzbudzająca zainteresowanie nie tylko ze strony podróżników i atystów, ale także miszkańców Berlina.

Poziomy hotelu
i ich funkcje   Wnętrze hostelu

zmierzeniem autorek było stworzenie unikatowego, lekko baśniowego projektu

© Alisa Horbachevska, Natalia Kędziorek

artystyczna bohema

Swoim pomysłem autorki nawiązują do bohemy. Bohemianism był niekonwencjonalnym i alternatywnym stylem życia, który obejmował różne dziedziny sztuki — muzykę, modę, sztuki plastyczne, literaturę i film. Styl ten rozwinął się XIX wieku, a do jego przedstawicieli należeli głównie artyści, wędrowcy, buntownicy, ludzie sztuki i literatury — ubodzy, ale bogaci intelektualnie. Spędzali oni czas na wspólnych zabawach, tworzeniu, swoją postawą demonstrując pogardę dla norm społecznych i materializmu. W swojej twórczości inspirowali się symboliką, zjawiskami parapsychicznymi i spirytyzmem.

Jak mówią projektantki:

Naszym zamierzeniem było stworzenie unikatowego projektu, bardzo ideowego i lekko baśniowego z użyciem symboliki, która opowiadałaby historię o obiekcie.

wieża świadomości

Architektki podeszły do projektu konkursowego ideowo, skupiając się na symbolice i charakterze obiektu. Zbudowany na planie koła o średnicy piętnastu metrów hotelu przypomina wieżę składającą się z dwunastu pięter, a jego wysokość wynosi czterdzieści dziewięć metrów.

Różne poziomu
hostelu

obiekt został podzielony na części nawiązujące do różnych faz świadomości

© Alisa Horbachevska, Natalia Kędziorek

Idea naszego hotelu odnosi się do stylu i inspiracji dziewiętnastowiecznych artystów. Użyte symbole: kształt wieży w formie koła – oznacza doskonałość, harmonię i równowagę. Spiralne schody to symbol podróży do wnętrza, którą człowiek odbywa, by dotrzeć na wyższy poziom świadomości. Obiekt został podzielony na pięć części, które nawiązują do różnych fazy świadomości. Parter to pełna świadomość, 1 poziom – recepcja, portal prowadzący do dalszych doznań. Poziomy 2 i 3 to wspólne spędzanie czasu na tworzeniu sztuki, poziom 4 i 5 przeznacone są na medytację i jogę. Piętra 6,7 i 8 to sen, a ostatnie od 9 do 12 piętra reprezentują najwyższe doznania duchowe, intuicje, wizje i nirwanę. Poszczególne warstwy nawiązują do atmosfery — od najniższej, ziemskiej świadomości, aż po najwyższą warstwę kosmiczną reprezentującą doznania parapsychiczne. — wyjaśniają Alisa Horbachevska i Natalia Kędziorek.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta