Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Polscy architekci projektują miasto w Afryce

19 sierpnia '20
Dane techniczne
Nazwa: Strategia Rozwoju Kalemie
Inwestor: Province de Tanganyika Gouvernement Provincial Ville de Kalemie
Lokalizacja: Demokratyczna Republika Konga, Prowincja Tanganika, Kalemie
Projekt: OPEN architekci

Kalendarium:

  • projekt


20182020

Powierzchnia:

35 km²

Nowe Kalemie

Nowe Kalemie zlokalizowane będzie na stosunkowo płaskim terenie położonym pomiędzy wybrzeżem jeziora Tanganika a drogą łącząca miasto z wioską Mama Kasangi. Nowe miasto będzie naturalnie podzielone na trzy części poprzez spływające do jeziora rzeki. Rozlewiska rzek służyć będą mieszkańcom jako pola uprawne, a w przyszłości — tereny rekreacyjne.

Nowe Kalemie, plan
generalny

Nowe Kalemie, plan generalny

© OPEN architekci

W koncepcji architektów istotna jest decentralizacja Kalemie, miasto podzielone zostało na czterdzieści sekcji —MAKRO WIOSEK. Podstawowa sekcja o powierzchni około stu hektarów przeznaczona jest dla około dwudziestu, dwudziestu pięciu tysięcy mieszkańców. Poszczególne jednostki mają być samowystarczalne, mieć własne szkoły, ośrodki zdrowia, targ, ośrodki kulturalne, ośrodki kultu religijnego, miejsca pracy i wypoczynku. Zgodnie z założeniem najdłuższy czas potrzebny na dotarcie pieszo do celu podróży dla każdego mieszkańca powinien wynosić około 10,15 minut. Kompozycyjnie MAKRO WIOSKI odpowiadają planowi w skali makro. Każda sekcja podzielona jest pasem zieleni, który pełnić będzie podobną funkcję do tej, jaką pełnią delty rzek.

MAKRO WIOSKA

MAKRO WIOSKA

© OPEN architekci

Decentralizacja, jak piszą autorzy projektu, powinna przewidywać zmiany strukturalne czy społeczne i pozwalać na elastyczne korekty wewnątrz poszczególnych sekcji.

Wydaje się zatem, że właściwym jest układanie nowego Kalemie złożonego z MAKRO WIOSEK, a w przyszłości z MIKRO MIAST, połączonych ze sobą kompozycyjnie, komunikacyjnie i administracyjnie w jeden organizm — dodają projektanci.

W każdej sekcji (sekcje podzielone będą na społeczności liczące od pięciu do sześciu tysięcy, co ma pozwolić na budowanie lokalnej tożsamości) zagwarantowana powinna być różnorodność zabudowy, która pozwoli na zrównoważony rozwój miasta, bez podziałów na dzielnice o gorszym i lepszym statusie. Architekci zaproponowali przykładową parcelację oraz wskazali możliwe typy zabudowy obejmujące przystosowane do funkcji małych gospodarstw rolnych domy dla mieszkańców, którzy wciąż utrzymują się z rolnictwa, zabudowę szeregową, bliźniaczą, jednorodzinną oraz zlokalizowaną wzdłuż głównych ulic zabudowę wielorodzinną.

zabudowa atrialna

Za najbardziej efektywną i ekonomiczną przyjęto zabudowę atrialną, która współgra z lokalnym klimatem, oferując zacienione dziedzińce, kontrolę nad słońcem oraz intymność mieszkańcom. Przy stosunkowo niewielkiej powierzchni działki budowlanej można otrzymać budynki o właściwie rozwiązanej funkcji oraz bez potrzeby wykonywania kosztownych ogrodzeń.

© OPEN architekci

W projektach domów architekci zwracają uwagę na uwzględnienie czynników klimatycznych i ekonomicznych. Zaproponowane rozwiązania zabudowy o różnych funkcjach łączy wizja spójnej architektury o lokalnych cechach, z wykorzystaniem dostępnych obecnie technologii oraz o niskich kosztach realizacji.

Poza MAKRO WIOSKAMI w mieście zaplanowano również zespoły funkcjonalne pełniące ponadlokalne funkcje: dzielnica rządowa (mieszcząca rozbudowaną strukturę administracyjną zlokalizowana została na końcu alei prowadzącej z istniejącego portu lotniczego), dzielnica sportowa (umiejscowiona w sąsiedztwie zbudowanego w ubiegłym roku stadionu), kampus uniwersytecki (znajdzie się w sercu nowego Kalemie, w sąsiedztwie terenów zielonych rzeki Lugumba) i zlokalizowane w centrum miasta targowisko. Brana jest także pod uwagę konieczność budowy w przyszłości obiektów takich jak duże centra kulturalno-społeczne, dla których przewidziano rezerwy terenowe w centrum nowego miasta, które do czasu ich potencjalnej zabudowy powinny pozostać terenami zielonymi.

szkoła

w każdym kwartale przewidziano miejsce pod lokalizację szkół

© OPEN architekci

W dzielnicach położonych bezpośrednio przy linii brzegowej możliwy jest rozwój bazy turystycznej, przemysł natomiast zostanie wyprowadzony daleko poza obszar miasta.

 
oprac.: Ola Kloc

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE