Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Projekt kompleksu produkcji cydru w Belsku Dużym. Pomysł na wsparcie polskiego sadownictwa

28 grudnia '21

Patrycja Łukaszewska, absolwentka Politechniki Bydgoskiej postanowiła podjąć temat polskiego sadownictwa, projektując kompleks produkcji cydru w Belsku Dużym. Proponowany zespół budynków stworzony w nurcie architektury zrównoważonej zawiera funkcje produkcyjne, magazynowe, gastronomiczne, administracyjne oraz edukacyjne. Autorka uwzględniła również nowe założenie parkowe, pełne różnych gatunków jabłoni.

Prezentowany projekt Patrycji Łukaszewskiej to praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr hab. Moniki Trojanowskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Projekt kompleksu
produkcji cydru w Belsku Dużym, widok z lotu ptaka

projektowany kompleks otaczają sady i park

© Patrycja Łukaszewska

kompleks produkcji cydru

Celem autorki było stworzenie modelowej koncepcji architektonicznej kompleksu produkcji cydru, jako propozycji wsparcia polskiego sadownictwa. Autorka postanowiła usytuować projektowany zespół w miejscowości i gminie Belsk Duży. Proponowany kompleks łączy kilka funkcji: produkcyjną, gastronomiczną, edukacyjną, a także administracyjną. Architektka założyła, że użytkownikami zespołu będą głównie lokalni mieszkańcy oraz osoby odwiedzające miejscowość.

Projekt kompleksu
produkcji cydru w Belsku Dużym, obiekt otaczają ogrody

główny budynek charakteryzuje się przeszkloną elewacją

© Patrycja Łukaszewska

Projektując kompleks budynków, zwróciłam uwagę na odczucia estetyczne oraz relację użytkownika z otoczeniem. Budynki oprócz swojego przeznaczenia produkcyjnego mają być również miejscem dla spotkań społeczności lokalnej oraz edukacji na temat polskiego sadownictwa i jego udziału w gospodarce — mówi o pracy projektowej autorka.

Projekt kompleksu
produkcji cydru w Belsku Dużym, PZT

obszar opracowania znajduje się w największym regionie sadowniczym w Polsce

© Patrycja Łukaszewska

największy region sadowniczy

Obszar opracowania znajduje się w największym regionie sadowniczym w Polsce, który zajmuje łącznie około 40 tys. hektarów. Jest to rejon przodujący w kwestiach uprawy, technologii, organizacji oraz jakości produkcji sadowniczej. Proponowany kompleks produkcji cydru usytuowany jest w pobliżu fabryki Ferrero oraz zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego i składa się z kilku budynków: głównego, magazynu maszyn oraz trzech budynków produkcyjnych.

Projekt kompleksu
produkcji cydru w Belsku Dużym, budynki produkcyjne

kompleks składa się z kilku budynków:
głównego, magazynu maszyn oraz trzech budynków produkcyjnych

© Patrycja Łukaszewska

Pierwszy z obiektów zawiera funkcje gastronomiczne, szkoleniowe oraz administracyjne. Ponadto znajduje się tutaj sala degustacji, a część szkoleniowa może być wykorzystywana do organizowania imprez dla klientów indywidualnych. Pozostałe budynki służą produkcji cydru z jabłek pochodzących z jabłoni rosnących na terenie działki oraz dostarczanych od okolicznych sadowników.

Rzut budynku
głównego, parter

budynek główny, rzut poziomu 0

© Patrycja Łukaszewska

architektura zrównoważona

Jednym z głównych założeń autorki było stworzenie propozycji bezpiecznej przestrzeni dla pracowników oraz użytkowników kompleksu, która stwarza również możliwość integracji odwiedzających oraz edukacji w zakresie sadownictwa. Obiekty zaprojektowane zostały zgodnie z nurtem architektury zrównoważonej oraz ekologicznej. Konstrukcja budynków wykonana została w technologii CLT (cross-laminated timber), czyli drewna klejonego warstwowo i krzyżowo, a okładziny obiektów kompleksu wykonane są z drewna z recyklingu. Wszystkie obiekty zostały dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Elewacje budynku
głównego

elewacje pokrywa drewno z recyklingu

© Patrycja Łukaszewska

Autorka nie zapomniała o otoczeniu kompleksu — zaproponowała nowe założenie parkowe, w którym umieściła różne gatunki jabłoni. Park to miejsce sprzyjające wyciszeniu i kontemplacji, a także edukacji. Architektka założyła również że owoce z parku będą wykorzystywane w zaprojektowanej restauracji.

proste bryły i dwuspadowe dachy

Forma architektoniczna budynku głównego powstała z prostej bryły i przybrała formę przenikających się budynków z dachem dwuspadowym — mówi Patrycja.

 Projekt kompleksu
produkcji cydru w Belsku Dużym nocą

przednią część budynku głównego stanowią dwa osobne elementy

© Patrycja Łukaszewska

Przednią część budynku studentka podzieliła na dwa osobne elementy, w taki sposób, aby stworzyć oddzielne pomieszczenia konsumpcji i degustacji. Elewacja frontowa w tej części została całkowicie przeszklona, aby lepiej doświetlić te części budynku. Natomiast budynki magazynowo-produkcyjne podążają za kształtem tylnej elewacji budynku głównego. Prosta bryła przybrała formę obiektu z dachem dwuspadowym. Oś symetrii dachu została przesunięta, dzięki czemu wszystkie budynki są spójne wizualnie.

rojekt kompleksu
produkcji cydru w Belsku Dużym, taras restauracji

taras restauracji

© Patrycja Łukaszewska

W pracy magisterskiej poruszyłam problem kształtowania przestrzennego obiektów architektonicznych dla współczesnego sadownictwa, przedstawiłam historię sadownictwa, oraz udział sadownictwa w gospodarce rolnej Polski. Wyjaśniłam także dokładnie, czym jest cydr. Mój projekt to także propozycja modelowego rozwiązania problemu zbytu jabłek na rynku polskim — podsumowuje i mówi o treści pracy magisterskiej Patrycja.

  

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE