okno zamknie się za 5

computer zapisz w ulubionych

Konkurs koncepcyjny – cmentarz wojskowy Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

21 sierpnia '20

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.

cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie pracy, która określi formę nowego cmentarza obrońców Westerplatte wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu. Założeniem zwycięskiej koncepcji powinno być stworzenie miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą się odbywać uroczystości państwowe, religijne oraz wojskowe.

kalendarium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 15:00.

informacje i regulaminy

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu.

Głos został już oddany