I Nagroda — STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

I Nagroda

200 000 zł brutto oraz w Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej zostaje przyznana:

Pracownia

STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE

Autorzy

Bolesław Stelmach (Warszawa); Marek Zarzeczny (Świdnik); Rafał Szmigielski (Lublin); Zbigniew Wypych (Lublin).

Osoby uczestniczące w przygotowaniu pracy konkursowej, bez autorskich praw majątkowych (opracowanie projektu koncepcyjnego): Sylwia Wojnicka (Poniatowa); Kamil Świstoń (Rejowiec); Łukasz Kuczyński (Świdnik); Agata Plichta (Lublin); Jan Dodacki (Warszawa).


Uzasadnienie Jury

Praca proponuje budynek o zwartej bryle, o rzucie trapezu wpisanym w kształt terenu lokalizacji. Wielowarstwowe elewacje o znacznej miąższości dematerializują granicę między zewnętrzem a wnętrzem obiektu, integrując go z parkowym otoczeniem. Trójwymiarowy model metaforycznego lasu, użyty dla kształtowania tektoniki budynku nadaje indywidualny charakter gmachowi Polskiej Opery Królewskiej i tworzy nowy znak w przestrzeni.

Praca godzi w oryginalny sposób istniejący układ Osi Stanisławowskiej, narożnika Łazienek Królewskich i sąsiedztwa architektury współczesnej, powstającej nierzadko w sposób przypadkowy. Jest czytelnym znakiem w krajobrazie obecności kultury wysokiej i wyważonej estetyzacji przestrzeni. Tworzy nową tożsamość miejsca zharmonizowaną z historyczną przestrzenią i wzbogaca walory krajobrazowe oraz kompozycyjno-urbanistyczne.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu I nagrody za:

  • ukształtowanie formy budynku w sposób adekwatny do walorów lokalizacji – w obrębie parku Łazienek Królewskich,

  • wprowadzenie elementów przestrzennych inspirowanych roślinnością, mające na celu powiązanie obiektu z parkowym otoczeniem,

  • powiązanie elewacji frontowej z przestrzenią Kanału Piaseczyńskiego (wschodni fragment Osi Stanisławowskiej),

  • ograniczenie rozmiaru elewacji południowej, a przez to optyczne zmniejszenie skali budynku od strony parku,

  • racjonalne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne charakterystyczne dla trójdzielnej typologii obiektów teatralnych.

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE