NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Nad tunelem obwodnicy Warszawy powstanie linearny park

14 października '21

Nad najdłuższym tunelem drogowym w Polsce powstanie linearny park z miejskim placem i fontanną. Właśnie ruszył przetarg na zaprojektowanie zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie.

Szkic

fot. ZZW

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy ogłosił właśnie przetarg na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu nad ukończonym niedawno tunelem południowej obwodnicy Warszawy. Prace nad projektem potrwać mają rok od momentu podpisania umowy. Projektowany teren zostanie podzielony na sześć odcinków.   Następnym krokiem będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację pierwszego etapu zagospodarowania terenu nowego parku. Planowane jest ono na początek 2 kwartału 2023 r.

Stworzymy nowy, rozległy park linearny o długości blisko 2 km, dostępny dla wszystkich mieszkańców. W projekcie stawiamy na rozwiązania, które pozwolą nam na efektywne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi. Duża powierzchnia biologicznie czynna parku wpisze się w założenia Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy 

Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

żółta wstęga

Nowe nasadzenia drzew i krzewów będą otaczały alejkami i chodnikami. Elementem przewodnim przestrzeni parku stanie się promenada wyznaczona od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej oraz tzw. „żółta wstęga”, meandrująca przez wszystkie odcinki terenu, wykonana z różnych elementów i materiałów. „Wstęga” w jednym miejscu będzie nawierzchnią, w kolejnym zmieni się w roślinność, a następnie w element małej architektury czy też element zabawowy, w zależności od miejsca i jego funkcji.

Nad Południową Obwodnicą Warszawy posadzimy ok. 700 drzew, 28 tys. krzewów, stworzymy również wielogatunkowe łąki kwietne i rabaty bylinowe. Mieszkańcy będą mogli odpoczywać na nowych ławkach i piknikować na rozległych trawnikach.

Kamila Nowocin, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

plac z fontanną

Tunel POW

fot. GDDKiA

Poza obszarami zielonymi powstanie także plac miejski z fontanną w posadzce. Obsadzona drzewami przestrzeń z miejscem na choinkę noworoczną została przewidziana na odcinku od ul. Braci Wagów do al. KEN. Projektanci zaproponowali w tym miejscu także rzeźbiarskie elementy zabawowe i drewniany podest o zmiennych nachyleniu. Elementy te będą dostosowane do korzystania przez dzieci.

Fragment projektu

Fragment projektu terenu nad POW

fot. ZZW

Koncepcja zagospodarowania terenu nad tunelem południowej obwodnicy Warszawy powstała w zespole biura Proinwestycja, któremu kierowała Katarzyna Łowicka. Opiera się ona na przeprowadzonych w 2016 roku konsultacjach społecznych. Następnie plany zostały przeanalizowane i dostosowane do dostępnych środków finansowych przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy.

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE